[Talk-dk] Tagging af landbrugsjord

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Fre Mar 2 17:29:14 GMT 2012


Der er to skoler mht. tagging af landbrugsjord. Begge kan ses i  
nærheden af Kolding. Vest for Kolding, i området omkring Vejen, er  
udbredte områder tagget med landuse=farmland, mens i området nord for  
Kolding fjord er hver mark tagget for sig. Jeg mener det sidste er  
mest korrekt. I modsat fald kunne vi lisså godt indramme hele Danmark  
som ét stort landbrugsområde, og derefter anbringe skove, byer mm.  
oven på.

-- mok0


Mere information om maillisten Talk-dk.