[Talk-dk] Forslag til Begynderguide (og afsnittet om naturområder må andre gerne passe til med korrekte detaljer)

Nick Østergaard oe.nick at gmail.com
Tir Mar 13 21:51:28 GMT 2012


Jeg har ikke lige læst det hele, men det er fjollet at linke til osm.dk,
eftersom det er ølsykke smede og maskinfabrik.
Den 12/03/2012 21.47 skrev "leif" <leiflodahl at gmail.com>:

> Blot et par noter - må meget gerne forarbejdes af andre. Det kan bruges
> som supplement til begynderguiden (som efter min mening er lidt rodet og
> dermed meget skræmmende).
>
> Leif Lodahl
> ---
>
> OpenStreetMap - guide til sofamapning
>
> Sofamapning er kortmapning fra sofaen. Jeg skal understrege at det bedste
> er GPS-mapning, som giver et meget mere nøjagtigtigt resultat. Du kan læse
> meget mere om GPS-mapning andre steder, blandt andet her:
> http://wiki.openstreetmap.org/**wiki/Da:Beginners_Guide<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Beginners_Guide>
>
> Sofa mapning bør kun foretages for områder, hvor du har et godt kendskab.
> Det kan være den by hvor du bor, området omkring dit sommerhus, eller
> området omkring dit barndomshjem. Det er *næsten* forbudt at mappe detaljer
> for et område, som du ikke i forvejen kender. Omvendt kan det være en
> rigtig god måde at lære et nyt sted at kende, hvis du lige er flyttet til
> et helt nyt sted.
>
> Først skal du kende lidt baggrund: OpenStreetMap er som en wiki. Alle har
> mulighed for og ret til at oprette nye oplysninger, men også til at
> korrigere eksisterende kortdata. Det er en del af samarbejdet. Samtidig
> skal du huske, at du også kan rette noget du selv tidligere har lavet. Hvis
> du kommer til at lave en fejl, er løsningen ikke længere væk, end at du
> selv retter den. I starten kan det godt være lidt angstprovokerende at
> redigere i korter, men du skal ikke være bange. Du kan altid spørge andre
> til råds, og hvis du har kortlagt noget som du er i tvivl om, kan du altid
> spørge om der er en anden der vil læse korrektur på dit kort.
>
> Vi har nogle grundlæggende principper i OpenStreetMap:
> Vi vil gerne have så mange detaljer som muligt
> Men vi vil hellere have færre data end forkerte data
> Søgbare detaljer (f.eks. navngivning) er måske usynlige, men meget
> værdifulde.
> Er du i tvivl, så spørg andre til råds - som sagt kan du bede om at en
> anden læser korrektur
> Vi sætter pris på ethvert velment bidrag :-)
>
> Og lad os nu komme i gang...
> I begyndelsen vil vi anbefale at du benytter den indbyggede Potlatch
> editor. Det er en redigeringsfunktion som foregår inde i din
> internetbrowser. Senere kan du gå videre med en af de andre metoder som
> foregår med et program som du installerer på din computer.
>
> Når du går ind på kortsiden www.osm.dk, kan du yderst i højre side over
> kortområdet se henholdsvis "log på" og "opret konto". Når du har oprettet
> en konto og er logget på, kan lige over kortområdet klikke på fanen
> "Rediger".
>
> Juhuuu. Nu viser der sig et redigeringsområde, hvor du ser en masse
> streger, farver og måske også et luftfoto i baggrunden. Lad arbejdet
> begynde...
>
> Du kan i øvrigt selv skifte mellem forskellige baggrundsbilleder. Udvalget
> afhænger af området. Hvis du er i tvivl om noget, så prøv "Help". Det er
> det rigtige sted at begynder.
>
> De objekter du skal arbejde med fremover er:
> * punkter (f.eks. en adresse eller en postkasse)
> * linjer (typisk veje og stier)
> * polygoner (huse og områder)
>
> Alt er bygget op over disse tre objekttyper.
>
> Prøv at klikke en enkelt gang på et objekt på korter, f.eks. en vej.
>
> I panelet i venstre side kan du nu se hvordan det pågældende objekt er
> opmærket. Øverst kan du se hvilken type vej det er, og evt. om vejen har et
> navn. Hvordan panelet ellers ser ud, afhænger af, hvad du har markeret. De
> faner og felter du har til din rådighed, afhænger af, om det er en vej, en
> bygning eller et naturområde. Felterne hjælper dig med at svare på de mest
> typiske spørgsmål, som du skal tage stilling til. For veje kan du f.eks.
> registrere at vejen er ensrettet, at vejen er belagt med brosten o.s.v.
>
> Feltudvalget i programmet er forslag til de typiske ting du kan tage
> stilling til. Resultatet kan du se, hvis du nederst klikker på "Advanced".
> Her kan du se at objektet består af et eller flere registreringer af Key og
> Value.
>
> En bygning kan f.eks. være "building=yes" eller "building=apartments". En
> hovedregel for disse opmærkninger er, at de altid skrives med små bogstaver
> (bortset fra navngivning), og at hverken key eller value må indeholde
> mellemrum (igen bortset fra navngivninger).
>
> Du kan finde en (næsten) komplet liste over mulige opmærkninger her:
> http://wiki.openstreetmap.org/**wiki/Da:Map_Features<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Map_Features>og den mere komplette engelske version
> http://wiki.openstreetmap.org/**wiki/Map_Features<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features>
>
> Bare tag det roligt. Der er (sandsynligvis) ingen der kender dem alle
> udenad. Vi foreslår at du lærer en 5-7 mærker/koder fra begyndelsen.
> Efterhånden som du arbejder med kortet, lærer du flere og flere. Det kommer
> helt af sig selv. Men husk på at det helst skal være korrekt - i vært fald
> må det ikke være forkert.
>
> Når du første gang klikker på "Save", bliver du bedt om at skrive en lille
> kommentar. Det er god kotyme og best practice altid at skrive en lille
> kommentar. Det behøver ikke være en lang afhandling, men blot et par
> kommentarer. Kommentaren bliver gemt sammen med de data du afleverer.
> Fremover når du klikker på "Save" vil du ikke blive bedt om at indtaste
> kommentarer, for du gemmer i det samme "change set". Hvis du vil lukke og
> afslutte et change set (og evt. starte et nyt), kan du klikke på "Kort",
> hvorved du vender tilbage til det normale kort i læsetilstand.
>
> Et change set er en samling af ændringer som hænger sammen. I princippet
> består hele kortet af en h______ masse change sets som i alt danner det
> kort vi ser på www.osm.org. Fordelen ved at pakke tingene sammen i change
> sets, er at vi på den måde kan føre alt tilbage til oprindelsen, altså dig
> som bruger. Vi kan også se hvornår en bestemt ændring er foretaget, og
> hvilken kommentar du har skrevet.
>
> Begynd med dit eget hus. Fortsæt med den vej du bor på, den karrè hvor du
> bor, og udvid langsom udad. Efter nogen tid er det en god idè at vende
> tilbage til det sted hvor du startede, for du har sikkert lært en masse
> undervejs.
>
> Du får lige et par tricks:
> Q på tastaturet vil forsøge at ændre det markerede objekt til at være
> rette vinkler (ret praktisk ved bygninger)
> R på tastaturet kopierer alle egenskaber fra det forrige berørte objekt
> til det nuværende objekt (husk at det også gælder navne)
>
> Vigtige tags:
> I byen:
> building=yes   (generic building)
> building=house (family house)
> building=apartments (big apartments house)
> building=garage (A garage)
> (generic path)
> (Footpath)
> (Cycle path)
> (Transport - Car parking)
>
> I naturen: <- her må andre mere erfarne gerne komme med input ;-)
> (Forest)
> (Meadow)
> (Water - Lake)
> (Water - Drain)
>
> MEN:
> Der er nogle ting du *ikke* skal røre ved. Det er:
> 1) Husnumre. De små pletter får vi leveret fra offentlige databaser, og
> det nytter ikke at rette hverken indhold eller placering. Det vil blive
> overskrevet siden.
> 2) Vejnavne. Samme problemstilling med navnene, men du må gerne justere
> placering og længde. For visse veje mangler vi faktisk en masse stikveje.
> 3) Kystlinjer og kommunegrænser
> (er der andre ting?)
>
> Rigtig god fornøjelse med kortlægningen - og velkommen til OpenStreetMap.
> Efter nogen tid (?) kan du på http://hdyc.neis-one.org se hvordan du
> klarer dig.
>
> ______________________________**_________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.**org/listinfo/talk-dk<http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk>
>
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20120313/a3d5b93c/attachment.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.