[Talk-dk] Forslag til Begynderguide (og afsnittet om naturområder må andre gerne passe til med korrekte detaljer)

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Ons Mar 14 04:14:45 GMT 2012


 leif skrev:

> Blot et par noter - må meget gerne forarbejdes af andre. Det kan 
> bruges som supplement til begynderguiden (som efter min mening er 
> lidt rodet og dermed meget skræmmende).

Det er en fin idé med en mere læsevenlig guide til OSM mapping! Du har 
ret i, at den eksisterede guide er ret teknisk og skræmmende. Jeg 
synes du skal lægge din tekst ud på Wiki'en, så kan folk begynde at 
bidrage til den der.

Den eksisterende danske begyndervejledning ser osse mere teknisk og 
skræmmende ud end den engelske, som er delt op i mindre afsnit. Det 
var nok en god idé at ændre den danske udgave, så den har en 
tilsvarende struktur, og supplere indholdet i forhold til den engelske 
udgave, i den udstrækning der mangler oplysninger. Jeg har mistanke om 
at de to udgaver (den engelske og den danske) er divergeret, uden dog 
at have tjekket det omhyggeligt.

Hvis den danske begyndervejledning får en opdelt struktur som den 
engelske, kunne leif's tekst passende være et af afsnittende.

-- mok0
Mere information om maillisten Talk-dk.