[Talk-dk] Henvendelse til GST om licens

Jørgen Elgaard Larsen jel at elgaard.net
Ons Jan 16 16:40:50 GMT 2013


Vi har tidligere talt om licensen til de dejlige nye grunddata.

Jeg tænker mig at sende nedenstående til GST. Lad mig høre, om der er
nogen indvendinger, kommentarer eller forslag - eller om nogen af jer
andre allerede har spurgt dem officielt.


Især vil jeg gerne vide, hvis jeg har overset en brugssituation.

- Jørgen=========

Til Geodatastyrelsen
    info at mim.dkVedr. vilkår for brug af frie geografiske data
----------------------------------------------


Som deltager i projektet OpenStreetMap har jeg med interesse fulgt
åbningen af grunddata. Dog er jeg i tvivl om, hvordan jeg skal tolke
vilkårene for brug af frie geografiske data, som de fremstår på siden
http://download.kortforsyningen.dk/content/vilk%C3%A5r-og-betingelser

Det er især kildeangivelsen, der volder problemer.


Jeg ønsker derfor på OpenStreetMap's vegne at få oplyst, om det vil være
tilladt at anvende de frie geografiske data på følgende måder:


1) Direkte Import i OpenStreetMap
---------------------------------
Data konverteres og importeres automatisk i OpenStreetMap i form af
punkter, veje, arealer e.l.

I OpenStreetMaps database markeres kildeangivelse ved brug af
"source"-tag på de enkelte objekter med f.x. "source=Geodatastyrelsen,
NamedPlaces".
Tidspunkt for import vil fremgå af tidsstemplet for objektet.

Det vil dog ikke være muligt at sikre sig imod, at source-tagget ændres
af andre brugere efterfølgende (omend det stadig vil fremgå af
historikken for objektet). Det vil heller ikke være muligt at stille
krav til, at brugere af OpenStreetMap benytter kildeangivelsen i afledte
data.


2) Samling af datakilder
------------------------
Eksisterende data i OpenstreetMap behandles automatisk og beriges med
data fra Geostyrelsen. Et eksempel kunne være, at et eksisterende hus
blev tilføjet oplysninger om højde over havet ud fra højdemodellen -
eller at en eksisterende vej blev tilføjet oplysning om stigning ud fra
højdemodellen.

Der angives ingen kilde i source-tag. Subsidiært kan der angives kilde i
commit-besked eller i en særlig "source:elevation"-tag.3) Afledte data
---------------
Data anvendes som baggrundslag i korttegningsværktøjer. Veje, huse, etc.
indtegnes manuelt ud fra billedmateriale fra Geodatastyrelsen.

Der angives som udgangspunkt ikke kilde. Subsidiært angives kilde i
commitbesked eller i source-tag, f.x. "source=Geodatastyrelsen, FOT
ortofoto".
Jeg forventer som udgangspunkt, at det vil være muligt at anvende de
frie data i OpenStreetMap på den ene eller anden måde, men jeg vil gerne
sikre mig, at det sker korrekt.

Jeg vil derfor anmode om Geodatastyrelsens tilsagn om, at ovenstående
anvendelser er tilladte.På OpenStreetMap Danmarks vegne,


Jørgen Elgaard LarsenMere information om maillisten Talk-dk.