[Talk-dk] Henvendelse til GST om licens

Soren Johannessen soren.johannessen at gmail.com
Ons Jan 16 16:52:18 GMT 2013


Hej Jørgen

Jeg har i sidste uge sendt en mail ved SNSOR (StedNavne- og
StamOplysningsRegister) til to medarbejdere i den afdeling hos GST

Såvidt jeg kan læse, så er deres krediteringønske noget i stil med
"Geodatastyrelen - XXnavn på datasæt"

Jeg har lavet et eksempel i OSM på en lille flække jeg har fundet via
SNSOR http://www.openstreetmap.org/browse/node/2103315730 og sendt til
dem

Jeg har spurgt om "source = Geodatastyrelsen - SNSOR" er godt nok og
samtidigt påpegede at OSM DK ikke 100 %  kan  garantere at nogen måske
i version 2,3 sletter dette "source" tag.

Jeg har ikke hørt noget endnu fra dem vedr. dette.

Men du skal da være velkommen til at sende dine spørgsmål  til andre
personer i GST.

vh
Søren Johannessen

2013/1/16 Jørgen Elgaard Larsen <jel at elgaard.net>:
> Vi har tidligere talt om licensen til de dejlige nye grunddata.
>
> Jeg tænker mig at sende nedenstående til GST. Lad mig høre, om der er
> nogen indvendinger, kommentarer eller forslag - eller om nogen af jer
> andre allerede har spurgt dem officielt.
>
>
> Især vil jeg gerne vide, hvis jeg har overset en brugssituation.
>
> - Jørgen
>
>
>
> =========
>
> Til Geodatastyrelsen
>     info at mim.dk
>
>
>
> Vedr. vilkår for brug af frie geografiske data
> ----------------------------------------------
>
>
> Som deltager i projektet OpenStreetMap har jeg med interesse fulgt
> åbningen af grunddata. Dog er jeg i tvivl om, hvordan jeg skal tolke
> vilkårene for brug af frie geografiske data, som de fremstår på siden
> http://download.kortforsyningen.dk/content/vilk%C3%A5r-og-betingelser
>
> Det er især kildeangivelsen, der volder problemer.
>
>
> Jeg ønsker derfor på OpenStreetMap's vegne at få oplyst, om det vil være
> tilladt at anvende de frie geografiske data på følgende måder:
>
>
> 1) Direkte Import i OpenStreetMap
> ---------------------------------
> Data konverteres og importeres automatisk i OpenStreetMap i form af
> punkter, veje, arealer e.l.
>
> I OpenStreetMaps database markeres kildeangivelse ved brug af
> "source"-tag på de enkelte objekter med f.x. "source=Geodatastyrelsen,
> NamedPlaces".
> Tidspunkt for import vil fremgå af tidsstemplet for objektet.
>
> Det vil dog ikke være muligt at sikre sig imod, at source-tagget ændres
> af andre brugere efterfølgende (omend det stadig vil fremgå af
> historikken for objektet). Det vil heller ikke være muligt at stille
> krav til, at brugere af OpenStreetMap benytter kildeangivelsen i afledte
> data.
>
>
> 2) Samling af datakilder
> ------------------------
> Eksisterende data i OpenstreetMap behandles automatisk og beriges med
> data fra Geostyrelsen. Et eksempel kunne være, at et eksisterende hus
> blev tilføjet oplysninger om højde over havet ud fra højdemodellen -
> eller at en eksisterende vej blev tilføjet oplysning om stigning ud fra
> højdemodellen.
>
> Der angives ingen kilde i source-tag. Subsidiært kan der angives kilde i
> commit-besked eller i en særlig "source:elevation"-tag.
>
>
>
> 3) Afledte data
> ---------------
> Data anvendes som baggrundslag i korttegningsværktøjer. Veje, huse, etc.
> indtegnes manuelt ud fra billedmateriale fra Geodatastyrelsen.
>
> Der angives som udgangspunkt ikke kilde. Subsidiært angives kilde i
> commitbesked eller i source-tag, f.x. "source=Geodatastyrelsen, FOT
> ortofoto".
>
>
>
>
> Jeg forventer som udgangspunkt, at det vil være muligt at anvende de
> frie data i OpenStreetMap på den ene eller anden måde, men jeg vil gerne
> sikre mig, at det sker korrekt.
>
> Jeg vil derfor anmode om Geodatastyrelsens tilsagn om, at ovenstående
> anvendelser er tilladte.
>
>
>
> På OpenStreetMap Danmarks vegne,
>
>
> Jørgen Elgaard Larsen
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dkMere information om maillisten Talk-dk.