[Talk-dk] Manglende 'steder' i Sønderborg

Michael Larsen mvl.osm at network42.dk
Søn Mar 2 17:05:34 UTC 2014


Hej,

Værktøjet forsøger at gætte på hvor der mangler stednavne ved at sammeholde 
'place' annotationer med annotationerne på adressepunkterne. Mht. Sundsmark, 
så er det markeret fordi der i det område er 487 adressepunkter med 
'osak:subdivision'='Sundsmark'.  Området er også angivet som Sundsmark på 
Geodatastyrelsens skærmkort. Om området så hedder det længere er et godt 
spørgsmål - det var bla. derfor jeg skrev i mit tidligere indlæg at det kræver 
en del lokalkendskab at verificere disse stednavne.

Mht. til Haveforeninger/kolonihaver, så vil jeg mene de fint falder ind under 
kategorien som kan have et stednavn og igen detekterer værktøjet disse fordi 
der er en stor gruppe punkter med fx. 'osak:subdivision'='Hf. Skovly'. Pt. 
fanger værktøjet dog ikke at disse allerede er angivet med landuse=allotments 
i stedet for en place annotation. Det vil jeg kigge på...

MichaelVL

On Sunday, March 02, 2014 17:25:20 Sonny B. Andersen wrote:
> Hej Michael,-
> 
> Jeg synes det er et rigtig godt initiativ, men før jeg går i gang vil jeg
> gerne bede om lidt konkret hjælp.
> 
> På dit kort er vist 4 blå og en rød pind umiddelbart øst for Sønderborg.
> Den røde pind henviser til en landsby, "Sundsmark", der for længst er
> inkorporeret i Sønderborg, men måske lever i folks bevidsthed. Der er
> hverken kirke, skole eller butikker (Sundsmarkscentret er en idrætshal). Er
> det en by, der skal med ?
> De tre blå pinde: "Hf. Sønderskov", "Hf. Sundsmark" og "Hf. Skovly" er
> haveforeninger!! Om de har fælles postkasse, ved jeg ikke, men det har da
> ikke noget med byer at gøre. Der findes ganske vist et begreb, der hedder
> havebyer, men det er noget ganske andet end haveforeninger.
> Den blå pind nord for Augustenborg Landevej er "Center Øst", dvs. et nyt
> indkøbskvarter, der er skudt op de senere år. Her er udelukkende p-pladser,
> supermarkeder, butikker, tankstationer og grillbarer, men ingen boliger,
> kirke og skole. Det har da heller ikke noget med en by at gøre, eller har
> det ?
> 
> Kort sagt, hvad er definitionen ??
> 
> /sba-dk
> 
> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: Michael Larsen [mailto:mvl.osm at network42.dk]
> Sendt: 1. marts 2014 15:35
> Til: talk-dk at openstreetmap.org
> Emne: [Talk-dk] Manglende 'steder' i Danmark - nu på github
> 
> Hej,
> 
> Jeg har opdateret nedestående liste over steder ('places') kan kan
> detekteres som 'manglende' ud fra de eksisterende adressenoder. Et kort kan
> ses her:
> 
> https://gist.github.com/MichaelVL/9290477
> 
> Postnummer statistik:
> 
>  1xxx: 137
>  2xxx: 39
>  3xxx: 73
>  4xxx: 442
>  5xxx: 122
>  6xxx: 226
>  7xxx: 260
>  8xxx: 276
>  9xxx: 159
> Total: 1734
> 
> Bortset fra København kan de fleste mangleden 'places' findes i
> Geodatastyrelsens Stednavne dataset med "FEAT_TYPE" lig "By" eller "Spredt
> bebyggelse". Sammenlignes der med data fra Geodatastyrelsen mangler der dog
> endnu flere stednavne i OSM datasettet.
> 
> Det kræver normalt lidt lokalkendskab at tilføje stederne, men jeg håber at
> denne visualisering kan hjælpe processen lidt på vej.
> 
> /MichaelVL
> 
> 
> --------------------------------
> Michael Larsen
> Fre Okt 5 16:29:47 BST 2012
> 
> Hej,
> 
> Jeg har lavet en analyse af manglende steder (byer etc.) baseret på
> eksisterende adressedata i OSM. Under antagelsen at adressenoder med
> følgende
> tags: 'osak:subdivision', 'kms:city_name', 'addr:city' beskriver et stednavn
> og ved at beregne en gennemsnitlig position for alle disse noder (med samme
> 'addr:postcode') kan man lave en liste over mulige steder og deres
> geografiske position.
> 
> Listen kan derefter reduceres hvis der 'tæt på' findes en node eller way med
> et 'place' tag og et matchende 'name' tag. Med passende heuristikker for
> inkorrekte navne i adressedataene fåes en liste over mulige manglende
> stednavne i Danmark. Vedhæftede billede viser situationen omkring Ebeltoft
> (labels angiver navn:postnummer:antal-adresser). Hvis der skal 100
> adressepunkter til at definere et stednavn er postnummer statistikken for
> manglende stednavne:
> 
>  1xxx: 17
>  2xxx: 25
>  3xxx: 52
>  4xxx: 189
>  5xxx: 67
>  6xxx: 80
>  7xxx: 97
>  8xxx: 113
>  9xxx: 41
> Total: 681
> 
> og tilsvarende med 30 adressepunkter:
> 
>  1xxx: 136
>  2xxx: 39
>  3xxx: 90
>  4xxx: 519
>  5xxx: 224
>  6xxx: 251
>  7xxx: 280
>  8xxx: 295
>  9xxx: 167
> Total: 2001
> 
> Mine heuristikker for navnematching kan selvfølgelig være mangelfulde men
> der er helt sikkert også fejl i adressedataene, hvilket leder frem til
> 
> 1. Ligesom vi har lavet et system for rettelser af vejnavne kunne vi også
> have det for de nævnte stednavne. Fx findes der en by i Nordjylland som
> adressedataene kalder 'Lyngby', men byen hedder faktisk 'Nørre Lyngby'.
> Tilsvarende er der adressedata som skriver 'Vrå By' for at indikere at
> punkterne ligger i byen Vrå og ikke i oplandet, men byen hedder altså kun
> Vrå.
> 
> 2. Vi mangler en hel del danske stednavne i OSM. Jeg har 'mangellisten'
> tilgængelig som GPX fil som er lige til at loade i fx. josm og med lidt
> lokalkendskab er det hurtigt at tilføje de manglende navne. Jeg kunne poste
> filen her på listen, men måske er der nogen som har forslag til hvorledes
> det gøres mere praktisk mht. opdateringer etc. Analysen foretages af et
> lille osmium baseret c++ program og tager kun sekunder at køre for hele DK,
> men data bør opdateres fx. dagligt.
> 
> Bemærk også at listen indeholder byer som er makeret med 'residental' og
> 'name' man mangler 'place' (fx Feldballe).
> 
> MichaelVL
> 
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> 
> 
> -----
> Ingen virus fundet i denne meddelelse.
> Kontrolleret af AVG - www.avg.com
> Version: 2014.0.4335 / Virusdatabase: 3705/7138 - Udgivelsesdato: 01-03-2014
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
Mere information om maillisten Talk-dk.