[Talk-dk] Interesse for import af 3, 8 millioner bygninger i OSM Danmark?

Jørgen Elgaard Larsen jel at elgaard.net
Ons Nov 19 17:36:29 UTC 2014


Soren Johannessen skrev:
> Så derfor skal I kun svare i denne tråd Ja eller Nej om det er en god
> ide at gå videre i den process.

Ja.


Kristian Krægpøth skrev:
> Det lyder som en god idé - hvilke indvendinger kan der være?

Mulige indvendinger:

1) Hvis datakvaliteten ikke er i orden, vil vi få mærkelige
  eller ikke-eksisterende bygninger med i kortet.

  Vi bør lave et par stikprøver af data før importen iværksættes,
  og måske endda lave noget kvalitetssikring bagefter.

2) Det er ikke sikkert, at de importerede data følger OSMs
  retningslinier eller vores normale måde at gøre ting på.
  Bliver en karré f.x. tegnet som enkelthuse eller som
  ét hus? Hvordan med multipolygoner?

  Min holdning er her, at det er bedre med et "forkert" hus end et
  manglende hus. Så må vi forbedre senere hen.
  Desuden er det vel begrænset, hvor forkert det kan være...

3) Hvordan med eksisterende bygninger og veje (highway=*)?
  Hvis der er overlap mellem eksisterende bygninger/veje og de nye
  bygninger, kan der være flere årsager:
  - Fejl i data - bygningen findes ikke eller er placeret forkert
  - Fejl i OSM.
  - Fejl begge steder.
  - Mindre afvigelser. Det er sandsynligt, at det importerede vil have
   bedre præcision end eksisterende OSM-data i mange tilfælde.

  Jeg mener, det vil være en fejl bare at ignorere overlap. Vi bør
  klassificere dem og behandle i hvert fald nogle af dem manuelt.
  Især bygning/highway-kollisionerne bør undersøges.

4) For stor opgave: En ordentlig kvalitetssikring som beskrevet ovenfor
  vil kræve en del arbejde. Det er ikke sikkert, at vi umidelbart kan
  bære hele opgaven.

  Her mener jeg, at vi sagtens kan lave den simple import (dvs. uden
  kollisioner) først, så længe vi gemmer oplysninger om, hvad der er
  gjort, så det er muligt/nemt senere hen at lave kvalitetskontrol.

- JørgenMere information om maillisten Talk-dk.