[Talk-dk] Vejklassen Tertiary

Hans Gregers Petersen gregerspetersen at gmail.com
Ons Apr 8 08:54:20 UTC 2015


Hej Mogens et al,

Jeg mener klart, at det netop er /forbindelses-veje/, der er tale om -
specielt når man ser på Wikien.
Det kan sikkert være en fin tommelfingerregel at se på vejbredden (og
dermed om der er striber mv), men som Allan, hans kolleger og jeg
diskuterede, er det jo netop forbindelsen, der er vigtig.

Jeg har smidt et lag på http://osmtools.septima.dk med trafikkortets
d200-lag, og på et snarligt tidspunkt vil også det lag Allan omtaler (d500)
være tilgængeligt dér.


Mvh

Gregers
(Der ejer en del af Septima P/S, og derfor i dette tilfælde har
kommercielle interesser)


Den 7. april 2015 kl. 21.02 skrev Mogens Hansen <mlindhan at gmail.com>:

>
> Det ville være rigtigt godt, hvis der kunne blive bedre enighed om
> anvendelsen af 'tertiary' vs. 'unclassified'.
>
> Så vidt jeg har forstået, er der to meget forskellige opfattelser, som
> benyttes af forskellige kortredaktører - med heraf følgende inkonsistens
> mht den store del af vejnettet, som ikke er 'secondary' eller af højere
> rang.
>
> De to tolkninger af disse mindre veje kan kort beskrives som følger:
>
> DEN ENE TOLKNING:
> 'tertiary' er veje med midterstriber. Uden midterstriber er det
> 'unclassified'.
>
> Jeg er ikke tilhænger af denne tolkning.
> Vejdirektoratet ved måske, hvilke veje der har striber. Alle de mange
> almindelige kortlæggere ved det ikke - med mindre de på luftfoto zoomer
> helt ned og tjekker visuelt på alle de små veje - en helt uoverkommelig
> opgave - som måske så jævnligt burde gentages, da afstribningen jo kan være
> ændret.
> Desuden er der midterstriber på visse vejstrækninger med sving - mens den
> samme vej ikke har midterstriber, når det bare går ligeud.
> Endelig er denne tolkning ikke funktionel - hverken mennesker eller GPS
> kan bruge denne tolkning til planlægning eller navigation.
>
> DEN ANDEN TOLKNING
> 'tertiary' er forbindelsesveje og vigtige tilslutningsveje - ellers er de
> 'unclassified' (eller 'residential' osv.)
>
> Jeg er varm tilhænger af denne tolkning.
> Alle kortredaktører kan bidrage med deres lokale kendskab til gode
> forbindelsesveje, Desuden kan man ofte ved en simpel inspektion af kortet
> erkende oplagte forbindelsesveje. Denne funktionelle tolkning er nyttig -
> den kan bruges både af mennesker og GPS-navigation.
> Endelig er denne tolkning dokumenteret på wiki-siden med Map Features:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features#Highway
> Hvor alle kan finde denne vejledning:
>
> Highway = trunk :
> The most important roads in a country's system that aren't motorways.
>
> Highway = primary :
> The next most important roads in a country's system. (Often link larger
> towns.)
>
> Highway = secondary :
> The next most important roads in a country's system. (Often link smaller
> towns and villages.)
>
> Highway = tertiary :
> The next most important roads in a country's system.
>
> Highway = unclassified :
> The least most important through roads in a country's system – i.e. minor
> roads of a lower classification than tertiary, but which serve a purpose
> other than access to properties.
>
> Hvis man klikker 'tertiary' kan man bl.a. læse følgende uddybning:
> The highway=tertiary tag is used for roads connecting smaller settlements,
> and within large settlements for roads connecting local centres. In terms
> of the transportation network, OpenStreetMap "tertiary" roads commonly also
> connect minor streets to more major roads.
>
> Ved betragtning af OSM i Danmark kan man se, at 'tertiary' i vid
> udstrækning er blevet benyttet funktionelt i overensstemmelse med
> wiki-vejledningen.
>
> Men der er mange steder på kortet uden konsistens mht vejtype - her er et
> eksempel:
>
> http://www.openstreetmap.org/#map=13/55.3525/9.5904
>
> På dette kort ser man vejstykker, som er 'tertiary' - afbrudt af
> vejstykker, som er 'unclassified'.
> Jeg reparerer mange af den slags inkonsistente veje. Jeg vurderer om de
> gule 'tertiary' veje faktisk ser ud til at være forbindelsesveje. Her er
> det vel oplagt nok, så de hvide mellem-vejstykker bør efter min mening
> ændres fra 'unclassified' til 'tertiary', så forbindelserne bliver
> sammenhængende. Her har jeg ladet vejene være som illustration af
> inkonsistens og manglende hensyntagen til funktion.
>
> Her er et andet eksempel: en forbindelsesvej, som jeg (og mange andre)
> ofte benytter - fra Bramstrupvej til Højby:
>
> http://www.openstreetmap.org/#map=14/55.3258/10.4255
>
> Jeg rettede disse vejstykker fra 'unclassified' og 'residential' til
> 'tertiary' fordi min GPS-navigation ledte mig ad store omveje, når jeg
> skulle til Højby eller tilbage - selv om jeg valgte 'korteste rute'.
> Efter ændringerne til 'tertiary' bliver jeg (og andre) navigeret ad denne
> oplagte forbindelsesvej.
>
> NB: hvis man på luftfoto zoomer ned på disse veje, vil man kunne finde
> sektioner med midterstriber og sektioner uden striber. At benytte disse til
> klassifikation giver ingen mening - efter min mening.
>
> Jeg mener også, at wiki-vejledningen på Map Features kan være
> tilstrækkelig.
> Hvis der er stemning for en dansk wiki-vejledning, mener jeg, at man blot
> kunne oversætte de engelske tekster til dansk - evt med lidt uddybning -
> men ikke med tolkninger, som afviger ret meget fra den originale. Man kan
> jo bemærke, at danske kortlæggere i vid udstrækning redigerer i andre lande
> - og mange udlændinge redigerer i Danmark. Hvordan skulle de dog kende evt
> afvigende regler i Danmark - forklaret på dansk. Afvigende tolkninger =
> inkonsistens.
> Generelt mener jeg, at man (så vidt muligt) bør tilstræbe ensartede regler
> i alle lande.
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20150408/bda608b7/attachment.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.