[Talk-dk] Vejklassen Tertiary

Mogens Hansen mlindhan at gmail.com
Tir Apr 7 19:02:22 UTC 2015


Det ville være rigtigt godt, hvis der kunne blive bedre enighed om 
anvendelsen af 'tertiary' vs. 'unclassified'. 

Så vidt jeg har forstået, er der to meget forskellige opfattelser, som 
benyttes af forskellige kortredaktører - med heraf følgende inkonsistens 
mht den store del af vejnettet, som ikke er 'secondary' eller af højere 
rang. 

De to tolkninger af disse mindre veje kan kort beskrives som følger:

DEN ENE TOLKNING:
'tertiary' er veje med midterstriber. Uden midterstriber er det 
'unclassified'.

Jeg er ikke tilhænger af denne tolkning.
Vejdirektoratet ved måske, hvilke veje der har striber. Alle de mange 
almindelige kortlæggere ved det ikke - med mindre de på luftfoto zoomer 
helt ned og tjekker visuelt på alle de små veje - en helt uoverkommelig 
opgave - som måske så jævnligt burde gentages, da afstribningen jo kan være 
ændret. 
Desuden er der midterstriber på visse vejstrækninger med sving - mens den 
samme vej ikke har midterstriber, når det bare går ligeud.
Endelig er denne tolkning ikke funktionel - hverken mennesker eller GPS kan 
bruge denne tolkning til planlægning eller navigation.

DEN ANDEN TOLKNING 
'tertiary' er forbindelsesveje og vigtige tilslutningsveje - ellers er de 
'unclassified' (eller 'residential' osv.)

Jeg er varm tilhænger af denne tolkning.
Alle kortredaktører kan bidrage med deres lokale kendskab til gode 
forbindelsesveje, Desuden kan man ofte ved en simpel inspektion af kortet 
erkende oplagte forbindelsesveje. Denne funktionelle tolkning er nyttig - 
den kan bruges både af mennesker og GPS-navigation.
Endelig er denne tolkning dokumenteret på wiki-siden med Map Features:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features#Highway
Hvor alle kan finde denne vejledning:

Highway = trunk :
The most important roads in a country's system that aren't motorways.

Highway = primary :
The next most important roads in a country's system. (Often link larger 
towns.) 

Highway = secondary :
The next most important roads in a country's system. (Often link smaller 
towns and villages.) 

Highway = tertiary :
The next most important roads in a country's system. 

Highway = unclassified :
The least most important through roads in a country's system – i.e. minor 
roads of a lower classification than tertiary, but which serve a purpose 
other than access to properties.

Hvis man klikker 'tertiary' kan man bl.a. læse følgende uddybning:
The highway=tertiary tag is used for roads connecting smaller settlements, 
and within large settlements for roads connecting local centres. In terms 
of the transportation network, OpenStreetMap "tertiary" roads commonly also 
connect minor streets to more major roads.

Ved betragtning af OSM i Danmark kan man se, at 'tertiary' i vid 
udstrækning er blevet benyttet funktionelt i overensstemmelse med 
wiki-vejledningen.

Men der er mange steder på kortet uden konsistens mht vejtype - her er et 
eksempel:

http://www.openstreetmap.org/#map=13/55.3525/9.5904

På dette kort ser man vejstykker, som er 'tertiary' - afbrudt af 
vejstykker, som er 'unclassified'.
Jeg reparerer mange af den slags inkonsistente veje. Jeg vurderer om de 
gule 'tertiary' veje faktisk ser ud til at være forbindelsesveje. Her er 
det vel oplagt nok, så de hvide mellem-vejstykker bør efter min mening 
ændres fra 'unclassified' til 'tertiary', så forbindelserne bliver 
sammenhængende. Her har jeg ladet vejene være som illustration af 
inkonsistens og manglende hensyntagen til funktion.

Her er et andet eksempel: en forbindelsesvej, som jeg (og mange andre) ofte 
benytter - fra Bramstrupvej til Højby:

http://www.openstreetmap.org/#map=14/55.3258/10.4255

Jeg rettede disse vejstykker fra 'unclassified' og 'residential' til 
'tertiary' fordi min GPS-navigation ledte mig ad store omveje, når jeg 
skulle til Højby eller tilbage - selv om jeg valgte 'korteste rute'.
Efter ændringerne til 'tertiary' bliver jeg (og andre) navigeret ad denne 
oplagte forbindelsesvej.

NB: hvis man på luftfoto zoomer ned på disse veje, vil man kunne finde 
sektioner med midterstriber og sektioner uden striber. At benytte disse til 
klassifikation giver ingen mening - efter min mening.

Jeg mener også, at wiki-vejledningen på Map Features kan være tilstrækkelig.
Hvis der er stemning for en dansk wiki-vejledning, mener jeg, at man blot 
kunne oversætte de engelske tekster til dansk - evt med lidt uddybning - 
men ikke med tolkninger, som afviger ret meget fra den originale. Man kan 
jo bemærke, at danske kortlæggere i vid udstrækning redigerer i andre lande 
- og mange udlændinge redigerer i Danmark. Hvordan skulle de dog kende evt 
afvigende regler i Danmark - forklaret på dansk. Afvigende tolkninger = 
inkonsistens. 
Generelt mener jeg, at man (så vidt muligt) bør tilstræbe ensartede regler 
i alle lande.

-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20150407/20f5a141/attachment.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.