[Talk-dk] Vejklassen Tertiary

Allan Gyldendal Frederiksen agf at syddjurs.dk
Ons Apr 8 09:14:41 UTC 2015


Jeg kan kun være enig i din vurdering. Vejklassificering er jo i stor udstrækning et logisk netværk frem for et fysisk. Der er mange veje, der har ligeså høj kvalitet (Bredde vedligeholdelse) som Primærruterne, uden at være primærruter. Og så fremdeles med de andre vejklasser (med undtagelse af motorvej, og motortrafikveje).

Jeg mener derfor også, at der godt kan være stor forskel på den fysiske udformning af veje i tertiary vejklassen. Og afstribning har ikke nødvendigvis sammenhæng med vejklassificeringen. Man kan dog nok med rimelighed argumentere for, at tertiary veje har en bredde, så to biler kan passere hinanden uden problemer.

Jeg ser derfor også tertiary klassen som den naturlige rute mellem landsbyer og mindre byer. Hvis man holder strengt på kravet om midterafstribning, vil der ikke blive mange tertiary veje i det åbne land, og det vil være synd for netværkstanken, som er det der ligger i vejklassificeringen. I byområder bør tertiary også erstatte residential de relevante steder, så der bliver forbindelse mellem primary, secondary og tertiary, så man får et sammenhængende netværk. Det vil også vise hvilke veje man naturligt bruger gennem byerne. Som jeg ser det skal tertiary vejklassen skabe et naturligt netværk under vores sekundærruter. Og manglende netværk vil vise sig, som du beskriver i problemer med navigation. Unclassified vil i mange navigationssystemer blive sat til en meget lav hastighed, fordi det kan være næsten hvad som helst. Og uden klassificeringen vil navigationen ikke vide hvilke ruter der skal prioriteres.

Jeg vil også mene at tertiary beskrivelsen i wikien dækker rimeligt godt den brug jeg ser som rigtig for tertiary.

Venlig hilsen

Allan Gyldendal Frederiksen
GIS-koordinator
Syddjurs Kommune, Digitalisering

Direkte +4587535261
Mobil +4530924749
agf at syddjurs.dk

Fra: Mogens Hansen [mailto:mlindhan at gmail.com]
Sendt: 7. april 2015 21:02
Til: osm-dk at googlegroups.com
Cc: talk-dk at openstreetmap.org; talk-dk at openstreetmap.org; Allan Gyldendal Frederiksen
Emne: Re: [Talk-dk] Vejklassen Tertiary


Det ville være rigtigt godt, hvis der kunne blive bedre enighed om anvendelsen af 'tertiary' vs. 'unclassified'.

Så vidt jeg har forstået, er der to meget forskellige opfattelser, som benyttes af forskellige kortredaktører - med heraf følgende inkonsistens mht den store del af vejnettet, som ikke er 'secondary' eller af højere rang.

De to tolkninger af disse mindre veje kan kort beskrives som følger:

DEN ENE TOLKNING:
'tertiary' er veje med midterstriber. Uden midterstriber er det 'unclassified'.

Jeg er ikke tilhænger af denne tolkning.
Vejdirektoratet ved måske, hvilke veje der har striber. Alle de mange almindelige kortlæggere ved det ikke - med mindre de på luftfoto zoomer helt ned og tjekker visuelt på alle de små veje - en helt uoverkommelig opgave - som måske så jævnligt burde gentages, da afstribningen jo kan være ændret.
Desuden er der midterstriber på visse vejstrækninger med sving - mens den samme vej ikke har midterstriber, når det bare går ligeud.
Endelig er denne tolkning ikke funktionel - hverken mennesker eller GPS kan bruge denne tolkning til planlægning eller navigation.

DEN ANDEN TOLKNING
'tertiary' er forbindelsesveje og vigtige tilslutningsveje - ellers er de 'unclassified' (eller 'residential' osv.)

Jeg er varm tilhænger af denne tolkning.
Alle kortredaktører kan bidrage med deres lokale kendskab til gode forbindelsesveje, Desuden kan man ofte ved en simpel inspektion af kortet erkende oplagte forbindelsesveje. Denne funktionelle tolkning er nyttig - den kan bruges både af mennesker og GPS-navigation.
Endelig er denne tolkning dokumenteret på wiki-siden med Map Features:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features#Highway
Hvor alle kan finde denne vejledning:

Highway = trunk :
The most important roads in a country's system that aren't motorways.

Highway = primary :
The next most important roads in a country's system. (Often link larger towns.)

Highway = secondary :
The next most important roads in a country's system. (Often link smaller towns and villages.)

Highway = tertiary :
The next most important roads in a country's system.

Highway = unclassified :
The least most important through roads in a country's system – i.e. minor roads of a lower classification than tertiary, but which serve a purpose other than access to properties.

Hvis man klikker 'tertiary' kan man bl.a. læse følgende uddybning:
The highway=tertiary tag is used for roads connecting smaller settlements, and within large settlements for roads connecting local centres. In terms of the transportation network, OpenStreetMap "tertiary" roads commonly also connect minor streets to more major roads.

Ved betragtning af OSM i Danmark kan man se, at 'tertiary' i vid udstrækning er blevet benyttet funktionelt i overensstemmelse med wiki-vejledningen.

Men der er mange steder på kortet uden konsistens mht vejtype - her er et eksempel:

http://www.openstreetmap.org/#map=13/55.3525/9.5904

På dette kort ser man vejstykker, som er 'tertiary' - afbrudt af vejstykker, som er 'unclassified'.
Jeg reparerer mange af den slags inkonsistente veje. Jeg vurderer om de gule 'tertiary' veje faktisk ser ud til at være forbindelsesveje. Her er det vel oplagt nok, så de hvide mellem-vejstykker bør efter min mening ændres fra 'unclassified' til 'tertiary', så forbindelserne bliver sammenhængende. Her har jeg ladet vejene være som illustration af inkonsistens og manglende hensyntagen til funktion.

Her er et andet eksempel: en forbindelsesvej, som jeg (og mange andre) ofte benytter - fra Bramstrupvej til Højby:

http://www.openstreetmap.org/#map=14/55.3258/10.4255

Jeg rettede disse vejstykker fra 'unclassified' og 'residential' til 'tertiary' fordi min GPS-navigation ledte mig ad store omveje, når jeg skulle til Højby eller tilbage - selv om jeg valgte 'korteste rute'.
Efter ændringerne til 'tertiary' bliver jeg (og andre) navigeret ad denne oplagte forbindelsesvej.

NB: hvis man på luftfoto zoomer ned på disse veje, vil man kunne finde sektioner med midterstriber og sektioner uden striber. At benytte disse til klassifikation giver ingen mening - efter min mening.

Jeg mener også, at wiki-vejledningen på Map Features kan være tilstrækkelig.
Hvis der er stemning for en dansk wiki-vejledning, mener jeg, at man blot kunne oversætte de engelske tekster til dansk - evt med lidt uddybning - men ikke med tolkninger, som afviger ret meget fra den originale. Man kan jo bemærke, at danske kortlæggere i vid udstrækning redigerer i andre lande - og mange udlændinge redigerer i Danmark. Hvordan skulle de dog kende evt afvigende regler i Danmark - forklaret på dansk. Afvigende tolkninger = inkonsistens.
Generelt mener jeg, at man (så vidt muligt) bør tilstræbe ensartede regler i alle lande.
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20150408/966cb168/attachment-0001.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.