[Talk-dk] Skal du bruge din sunde fornuft eller skal du tolke markfredsloven, færdselsloven og anden relevant lovgivning som OSM mapper ?

Per Laustsen perastruplaustsen at gmail.com
Søn Aug 30 12:10:41 UTC 2015


Hej Michel
Jeg kan berolige dig - jeg har kun slettet indkørsler til garager - ikke
indkørsler til ejendomme.
hilsen
Per
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20150830/ac6a0fd7/attachment.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.