[Talk-dk] Skal du bruge din sunde fornuft eller skal du tolke markfredsloven, færdselsloven og anden relevant lovgivning som OSM mapper ?

Niels Elgaard Larsen elgaard at agol.dk
Søn Aug 30 18:01:32 UTC 2015


On 30-08-2015 12:50, Per Laustsen wrote:

Drive-through var denne vej.
http://www.openstreetmap.org/way/295022978
Jeg har fjernet tagget.> Jeg har ikke tagget som"drive-through", men alene rettet :
> *access*=yes <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:access%3Dyes>
> /Offentligheden har en officiel, lovmæssig stadfæstet ret til adgang/.
> *til*
> *access*=private
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:access%3Dprivate> /Ejeren kan
> give tilladelse på et individuelt grundlag/.


Hvis det er denne her:
http://www.openstreetmap.org/way/33640550/history


Så er der ikke nogen access=yes i historikken.

Jeg synes også, at det er lidt hårdt at tagge den vej som private (Only
with permission of the owner on an individual basis)

Jeg ville da tro, at man kunne bruge den uden tilladelse.


> og fjernet den indtegnede cykel- og gangsti over Sundbrovej og
> ejendommen Sundbrovej 12.
> 
> Se kort gående før min ændring:
> https://www.dropbox.com/s/3nczjahqgqua4zj/P8280070.JPG?dl=0


Det synes jeg da er rimeligt. Der er vel ikke tvivl om at man gå over
vejen der? Der er langt til fodgængerovergangen.

Jeg vil vædde på, at alle der bor på fx Sundhøjløkke og skal til
fodboldbanen på den anden side af Sundbrovej går over deromkring.

> Jeg svarede at jeg var uenig. Det forhold at nogen bevæger sig ind over
> privat grund gør jo ikke at openstreeet map skal markere dem som
> offentlige.

Jeg er enig i at at der ikke bør være access=yes, medmindre der en grund
til det som fx skiltning, men det var der jo heller ikke på den vej.

Hvis man ikke ved noget, så skal der ikke være et access tag. Brugere og
klienter må så basere deres beslutninger på, at vejen er tagget som en
indkørsel.

...

> Og så står jeg af. Er det en vej der er etablere hen over den pågældende
> ejendom? eller er der tale om 2 indkørsler? Skal der overhovedet være
> markeret indkørsler/vej på denne ejendom? Skal vi ud og holde øje med om
> der bliver sat et skilt op med gennemkørsel forbud og adgang forbudt for
> uvedkommende? Gælder færdselsloven på hele arealet? Må ejeren selv lave
> skiltet ? (politiet kan på rent private veje og på private fællesveje på
> landet (afsnit II) kræve en afmærkning, der ikke er i overensstemmelse
> med færdselslovens § 95, dvs. autoriseret afmærkning, fjernet, når
> færdselsmæssige grunde taler for det.Det følger heraf forudsætningsvis,
> at uautoriseret afmærkning lovligt kan anvendes på disse veje, jf.
> tillige § 1 i Trafikministeriets cirkulære nr. 3 af 7. januar 1998 om
> Vejafmærkning (Vejafmærkningscirkulæret).


Ja. Der er en usikkerhed her. Men hvis vi ikke ved om der offentlig
adgang, så skal vi ikke tagge noget.

På samme måde som hvis ikke kender hastighedsbegrænsningen. Så sætter vi
ikke noget maxspeed tag. Det betyder ikke, at bilisterne kan køre så
hurtigt, som de vil, og henvise til OSM.

....
> Der rejser sig mange juridiske spørgsmål. Hvor skal kommunen henvende
> sig når den forlanger kortet ændret?,

Kommunen kan jo bare lave en OSM-konto og selv ændre det.

> og hvem skal ejeren rette
> henvendelse til for at få kortet ændret? 

Han kan jo også selv ændre det.
Hvis vi ikke er enige i hans ændringer, så kan vi jo diskutere det. Han
kan skrive sin commit-besked, at han opsat et skilt.

> Hvem skal ejeren stævne hvis
> han er uenig i kortets oplysninger om at man må køre i bil hen over hans
> ejendom?

Det er vel ikke ulovligt at lave kort med ukorrekte oplysninger.

Og hvis jeg nu mener, at jeg har ret til at køre på den vej, skal jeg så
stævne dig fordi du har tagget den som "private"?

> Trafiksikkerhedsmæssigt synes jeg det er en dårlig ide at indtegne en
> cykel- og gangsti hen over Sundbrovej.


Det eneste man får ud af at fjerne den sti er at navigations-klienterne
finder en rute der er alt for lang. Det får måske nogen til at tage
bilen i stedet for.

De, der går, opdager jo hurtigt at deres GPS viser, at de skal gå 500 m
frem og tilbage for at krydse ved fodgængerfeltet og så går de den
korteste vej alligevel.

I øvrigt er det jo helt normalt, at OSM viser at man kan krydse
trafikerede veje. Det er kun fordi der er en smule græs mellem vejen og
stien at stien er tegnet separat. På veje, som har sidewalk=yes, finder
navigationsprogrammer også ruter, hvor man krydser hvor der ikker er
fodgængerfelter.


http://www.openstreetmap.org/directions?engine=mapquest_foot&route=55.69477%2C12.49138%3B55.69499%2C12.49151#map=19/55.69490/12.49145

> At folk bevæger sig ind over den
> private ejendom kan jeg ikke blande mig i, men skal OSM lægge navn til
> at det er lovligt at køre, gå og cykle ind over ejendommen?

OSM lægger navn til at kortet ikke er perfekt og fuldendt endnu.

> Skal der
> overhovedet være markeret nogen vej eller sti på ejendommen?
> 
> /*§ 17. *Den, som uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel færdes på
> anden mands grund eller som færdes ad en privat vej, hvor det ved
> færdselstavle eller andet lovligt opslag er tilkendegivet, at færdsel af
> den pågældende art er forbudt, straffes med bøde.
> 
> /
> Kan OSM blive erstatningsansvarlig hvis nogen idømmes en bøde p.g.a.
> fejl i vort kortmateriale?/
> /


For det første mener jeg ikke, at det er en fejl, at der oplysninger, vi
ikke har fået indført i OSM.

For det andet håber jeg sandelig ikke, vi dømmens ansvarlige for fejl.
Hvis bilister begynder at se på deres GPS i stedet for ud gennem
forruden er der jo en del steder, de vil køre i grøften.

Vi mangler nok også en del turn restrictions.


> *Skal du bruge din sunde fornuft eller skal du tolke markfredsloven,
> færdselsloven og anden relevant lovgivning som OSM mapper?
> *


Trafikanter skal bruge deres sunde fornuft.

Hvis der står et skilt, er det det som gælder. Ikke hvad der er i OSM's
database.

Vi skal tagge hvad vi ved og ikke, hvad vi gætter på.

> *Skal målet med OSM være at tvinge flest mulige private vejejere til at
> opsætte skilte der regulerer adgang?


Har ejeren af den vej et reelt problem?

Jeg tror ikke, at det er spørgsmål om jura. Og heller ikke nødvendigvis
om tagning.

Problemet er ikke at OSM tvinger trafikanter til at begå lovovertrædelser.

Men det kan være et problem OSM-klienter finder ruter, der ikke er
hensigtsmæssige.

Det sker jo af og til, at man bruger fx Osmand og så fører den en af en
mærkelig rute. På et tidspunkt holder man så op med at følge ruten fordi
grusvejen alligevel bliver for mudret, at man ser et skydeterrænskilt,
som mangler i OSM, eller fordi man ikke bryder sig om at køre forbi
landmandens mødding og stuehus for at spare 20 meter. Så har man spildt
lidt tid, men Osmand finder så en ny og forhåbentlig bedre rute. Og så
må man finde ud af hvordan man kan sørge for at det ikke sker igen.

Nogen gange skal man rette i OSM. Men nogen gange er det navigeringen,
der skal forbedres.

Her er et eksempel på uheldig rutning, hvor problemet ikke var i OSM:
https://groups.google.com/forum/#!searchin/osmand/Niels$20Elgaard/osmand/VOIic5mCias/s49zY2N4t1YJ


Det ser ikke til at OSM vil lede så mange biler gennem den lille
indkørsel. Det er vist mest naboerne.

http://www.openstreetmap.org/directions?engine=mapquest_car&route=55.03878%2C10.61016%3B55.03732%2C10.61332#map=18/55.03869/10.61125


http://www.openstreetmap.org/directions?engine=mapquest_car&route=55.03864%2C10.61100%3B55.03732%2C10.61332#map=19/55.03799/10.61218


Sjovt nok ruter OSRM anderledes.

> 
> *
> mvh
> 
> Per Laustsen*
> *
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> 

-- 
Niels Elgaard LarsenMere information om maillisten Talk-dk.