[Talk-dk] Fwd: Opdatering af Nationale Cykelruter

Jørgen Elgaard Larsen jel at elgaard.net
Tir Okt 13 22:08:16 UTC 2015


Andreas Hammershøj skrev:
>>     til orientering er jeg blevet hyret af Vejdirektoratet til at
>>     opdatere de nationale cykelruter i osm, hvilket vil ske over den
>>     næste måneds tid.

Rigtig godt!

> Ift. afgørelse i tvivlstilfælde kan jeg dels spørge den sidste der har
> rørt relationen på det givne sted, dels kan jeg bede vejdirektoratet om
> at afklare tvivl med den aktuelle kommune. SOm udgangspunkt forventer
> jeg ikke de store afvigelser på det eksisterende rutenet. Jeg har
> desuden spurgt ind til de udleverede ruteændringer og fået bekræftet at
> jeg kun har fået dem som er skiltet og godkendt.

Som sofa-mapper (eller kontorstols-mapper :-) ) må man jo arbejde med de
kilder, man har til rådighed. Men det kunne være fin QA, hvis man kunne
have folk i felten til at kontrollere, om skiltningen rent faktisk er der.

Hvis du støder på noget, der virker uldent, kan du jo høre her på
listen, om der er nogen i nærheden, der kan tage et ekstra kig på
virkeligheden.


- Jørgen
Mere information om maillisten Talk-dk.