[Talk-dk] Sur bonde

Sonny B. Andersen sba at bukhmark.dk
Man Aug 22 23:21:58 UTC 2016


Kommunen bør kende den pågældende vejs status i detaljer. Siden 1850 har kommunerne skullet føre en fortegnelse over offentlige stier anlagt som vej til kirke, skole eller tinghus. Bekendtgørelsen er senest blevet fornyet i år  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177057

Man kan også prøve den centrale vejfortegnelse  http://cvf.vd.dk/cvf/  hvor man bl.a. kan se et kort, men det er ikke alle kommuner, der er lige flinke til at indberette, fx er der ingen status på denne vej, selv om den pudsigt nok er navngivet – det plejer private stier/adgangsveje ellers ikke at være.

En privat sti/vej kan sagtens nedlægges. Her skal ejeren blot kontakte kommunen, og hvis ikke kommunen har reageret inden for fire uger, kan stien bare pløjes op. Hvis kommunen reagerer, kan den som minimum forlange, at det stadig er muligt at færdes på stien til fods og på cykel samt at det skiltes, at der er offentlig adgang. Men det kræver altså en vågen kommunal medarbejder og en begrundelse for, at stien er til gavn.

Desværre har vi mistet masser af stier i de senere år, men jeg mener, at OSM-kortet skal afspejle virkeligheden så aktuelt som vi magter at gøre det. 

/sba-dk


Fra: Erik Dam
Sendt: 22. august 2016 11:25
Til: 'OpenStreetMap Denmark'
Emne: Re: [Talk-dk] Sur bonde

Nu er jeg ikke klar over hvorfor bonden er sur da jeg ikke er dygtig nok til at se hvad tyskeren har ændret, for vejen har da været der tidligere (også på det officielle topografiske kort) , så det må være vejens egenskaber der er ændret?
Men jeg mener ikke kun det er en kuriositet at vi som korttegnere kommer til at genere ejere som har anderledes interessere end vi har.
Jeg har flere gange ved planlægning af cykelture oplevet at veje der er kortlagt ikke findes mere. 
Jeg står så i den situation at jeg ikke er klar over om den er nedlagt ulovligt eller der f.eks. er lavet en eller anden form for mageskift/aftale med statslige eller kommunale myndigheder.
Derfor ved jeg ikke om jeg bør ændre OSM-kortet i overensstemmelse med virkeligheden.
Jeg husker for år tilbage at en formand for vor lokale historiske forening ofte påpegede at vi skulle benytte stierne for at de ikke skulle kunne nedlægges.
Er der nogen af jer, som ved om der findes et centralt register over veje der i alle tilfælde teoretisk eksisterer og evt. med historik med nedlæggelser?

Venlig hilsen
Erik

-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20160823/35cb24ca/attachment.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.