[Talk-dk] Sur bonde

Erik Dam erik.dam at skolekom.dk
Tir Aug 23 07:04:16 UTC 2016


Mange tak for svaret Sonny, og i øvrigt tak for diskussionen som har givet mig et godt lille indblik i de overvejelser man kommer ud i.

Med hensyn til den aktuelle vej er det i øvrigt interessant at omfartsvejen omkring gården i alle tilfælde kortmæssigt har manglet i nogle perioder så man tilsyneladende skulle gennem gården for at komme videre. (bl.a. på kort fra 1943)

Jeg vil fremover bruge dine links ved manglende veje og se hvad de giver. 

 

Venlig hilsen

Erik

 

Erik Dam

pensioneret it-koordinator

Læreruddannelsen KDAS, UCC

Rosenlundsvej 8,

3650 Ølstykke

Fast +45 47100195

Mob: +45 29460554

erik.dam at skolekom.dk

skype: erikdam1

 

 

Fra: Sonny B. Andersen [mailto:sba at bukhmark.dk] 
Sendt: 23. august 2016 01:22
Til: Erik Dam; OpenStreetMap
Emne: SV: [Talk-dk] Sur bonde

 

Kommunen bør kende den pågældende vejs status i detaljer. Siden 1850 har kommunerne skullet føre en fortegnelse over offentlige stier anlagt som vej til kirke, skole eller tinghus. Bekendtgørelsen er senest blevet fornyet i år  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177057

 

Man kan også prøve den centrale vejfortegnelse  http://cvf.vd.dk/cvf/  hvor man bl.a. kan se et kort, men det er ikke alle kommuner, der er lige flinke til at indberette, fx er der ingen status på denne vej, selv om den pudsigt nok er navngivet – det plejer private stier/adgangsveje ellers ikke at være.

 

En privat sti/vej kan sagtens nedlægges. Her skal ejeren blot kontakte kommunen, og hvis ikke kommunen har reageret inden for fire uger, kan stien bare pløjes op. Hvis kommunen reagerer, kan den som minimum forlange, at det stadig er muligt at færdes på stien til fods og på cykel samt at det skiltes, at der er offentlig adgang. Men det kræver altså en vågen kommunal medarbejder og en begrundelse for, at stien er til gavn.

 

Desværre har vi mistet masser af stier i de senere år, men jeg mener, at OSM-kortet skal afspejle virkeligheden så aktuelt som vi magter at gøre det. 

 

/sba-dk

 

 

Fra: Erik Dam <mailto:erik.dam at skolekom.dk> 
Sendt: 22. august 2016 11:25
Til: 'OpenStreetMap Denmark' <mailto:talk-dk at openstreetmap.org> 
Emne: Re: [Talk-dk] Sur bonde

 

Nu er jeg ikke klar over hvorfor bonden er sur da jeg ikke er dygtig nok til at se hvad tyskeren har ændret, for vejen har da været der tidligere (også på det officielle topografiske kort) , så det må være vejens egenskaber der er ændret?

Men jeg mener ikke kun det er en kuriositet at vi som korttegnere kommer til at genere ejere som har anderledes interessere end vi har.

Jeg har flere gange ved planlægning af cykelture oplevet at veje der er kortlagt ikke findes mere. 

Jeg står så i den situation at jeg ikke er klar over om den er nedlagt ulovligt eller der f.eks. er lavet en eller anden form for mageskift/aftale med statslige eller kommunale myndigheder.

Derfor ved jeg ikke om jeg bør ændre OSM-kortet i overensstemmelse med virkeligheden.

Jeg husker for år tilbage at en formand for vor lokale historiske forening ofte påpegede at vi skulle benytte stierne for at de ikke skulle kunne nedlægges.

Er der nogen af jer, som ved om der findes et centralt register over veje der i alle tilfælde teoretisk eksisterer og evt. med historik med nedlæggelser?

 

Venlig hilsen

Erik

 ---
Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware.
https://www.avast.com/antivirus
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20160823/4f87089b/attachment-0001.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.