[Talk-dk] Subject: Re: Er OpenStreetMap blevet kommercielt ?? - præcisering

Finn Hansen 2th at tdcadsl.dk
Søn Dec 18 12:52:18 UTC 2016


Nu er det første gang jeg vil deltage i debatten her på forummet. Du 
nævner PAGUGA som bl.a. har stoppesteder på Fyn ved stationerne. Disse 
stoppesteder er ukorrekte, da DSB har aftaler med andre leverandører af 
togbuskørsler. Jeg har rettet dem til at være DSB Togbus i stedet for 
PAGUGA. Det vil for mit synspunkt være den mest korrekte tags at give 
dem. Jeg kan endvidere nævne at på de pågældende stationer er der sat 
skilte op fra DSB om disse stoppesteder, hvor der klart ikke nævnes 
hvilke selskaber der kører for DSB.

/Lytter1


Den 18-12-2016 kl. 11:36 skrev sba at bukhmark.dk:
>
> I min definition burde jeg nok have skrevet ”tilrette til egne formål” 
> i stedet for ”bruge”
>
> - dvs. at Papuga-stoppestederne i mine øjne også er kommercielt 
> misbrug ligesom vandrehjemmenes egne turforslag o.lign.
>
> Det er klart, at der er opstået en industri baseret på OSM-data, og 
> det er fint med mig, så længe man husker de korrekte krediteringer.
>
> /sba-dk
>
> *Fra: *Julian Hollingbery <mailto:julian at northtech.dk>
> *Sendt: *17. december 2016 16:08
> *Til: *talk-dk at openstreetmap.org <mailto:talk-dk at openstreetmap.org>
> *Emne: *[Talk-dk] Subject: Re: Er OpenStreetMap blevet kommercielt ?? -
>
> Ikke fordi jeg insisterer på at få det sidste ord, men i 
> objektivitetens interesse bliver jeg lige nødt til at påpege, at det 
> ikke er anvendeligt at definere "kommercielt misbrug" som "et firma 
> tjener eller sparer så meget som en femøre ved at bruge OSM frem for 
> andre kortleverandører". Grunden til dette er at det allerede sker i 
> stort omfang. Bare for at tage et enkelt eksempel har jeg da betalt 
> penge for at få installeret OsmAnd+ på min telefon - såvidt jeg kan 
> se, er det et firma som står bag udviklingen heraf.
>
> Jeg vil også stille spørgsmålstegn ved sådan en skarp skelnen mellem 
> frivillighed og kommerciel aktivitet: Der er masser af firmaer som 
> bidrager til OSM udover hvad der er strengt nødvendigt for deres 
> bundlinie.
>
> Til spørgsmålet "Hvorfor skal min frivillige arbejdskraft stilles 
> gratis til rådighed for kommercielle interesser?" vil jeg foreslå 
> svaret: "Fordi du udfra en helhedsbetragtning mener at samfundet 
> bliver et bedre sted af at du bidrager". Der kan sikkert tænkes andre 
> svar :-)
>
> Når alt dette er sagt, så er jeg enig i at name-tags på disse huse bør 
> slettes administrativt: Hvis ferienhaus-dk gerne vil have denne 
> information i databasen, må de oprette et tag til formålet. Hvis man 
> vil være flink, kunne man overveje at flytte den URL som står i 
> "operator" til et "website" tag. Dog er det min læsning af wikien, at 
> tourism=chalet giver god mening for sommerhuse som udlejes.
>
> /julian
>
> -----Oprindelig meddelelse-----
>
> Message: 2
>
> Date: Sat, 17 Dec 2016 12:45:49 +0100
>
> From: <sba at bukhmark.dk>
>
> To: OpenStreetMap Denmark <talk-dk at openstreetmap.org>
>
> Subject: Re: [Talk-dk] Er OpenStreetMap blevet kommercielt ?? -
>
>               afsluttende kommentarer
>
> Message-ID: <mailman.32.1481976014.11680.talk-dk at openstreetmap.org>
>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> Tusind tak for de mange meninger.
>
> Vedr. Julians spørgsmål om definitioner, så er der efter min 
> opfattelse tale om kommerciel misbrug såfremt et privat firma tjener 
> eller sparer så meget som en femøre ved at bruge OSM i stedet for 
> andre kortleverandører. Og ja, disse data er til ulempe for mig, fordi 
> det er grimt og ukorrekt, og formentlig også for nogle naboer, der vil 
> opleve et prisfald på deres huse ved for stor turistbelastning !!
>
> Og så glemmer Julian, Lars og Michael Collinson en væsentlig Open 
> Source karakteristika. OSM er baseret på frivillighed, og jeg har 
> temmelig svært ved at se, hvorfor min og andre frivilliges 
> arbejdskraft skal stilles gratis til rådighed for kommercielle 
> interesser. Det vil i hvert fald kølne min interesse for projektet.
>
> Jeg er dog enig med flere i, at vi ikke uden videre kan slette disse 
> data af hensyn til god osm-opførsel, men vi kan rydde op, fx ved at 
> slette "tourism=chalet" og name-tagging.
>
> Jeg mener, at "tourism=chalet" er noget vrøvl i dette tilfælde. 
> Udlejningshuse kan jo lige så godt bruges af rejsende håndværkere 
> eller af gæster til et familiearrangement eller til indlogering af 
> flygtninge. Det giver absolut ikke nogen mening i lokalområdet, at 
> enkelte sommerhuse stikker ud, så derfor bør der tagges med ”building=yes”
>
> Jeg mener, at name-tagging uden videre kan fjernes, dels fordi 
> sprogbrugen er udansk, dels fordi de som Asger påpeger formentlig kun 
> er interne data som ikke har bund i virkeligheden, dels fordi de som 
> Jørgen påpeger overtræder tagging-regler om serialisering, dels fordi 
> der ikke er nogen dansk tradition for at angive husnavne på kort. I 
> modsætning til mange andre lande, så har vi et velfungerende 
> OSAK-system, der gør husnavne på kort overflødige.
>
> Jeg har ikke skrevet til d'herrer operatører, men nogen må gerne 
> opfinde et standardbrev, der kan bruges i slige tilfælde.
>
> /sba-dk
>
> _______________________________________________
>
> Talk-dk mailing list
>
> Talk-dk at openstreetmap.org
>
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk

-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20161218/fa2dfd79/attachment.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.