[Talk-dk] Standardisering af tankstationer i DK

Niels Elgaard Larsen elgaard at agol.dk
Tir Sep 26 13:18:25 UTC 2017


On Tue, 26 Sep 2017 13:34:59 +0200
Michael Andersen <hjart at milvus.dk> wrote:

> Jeg har nu i en del år set på og håndteret et stort tankstationer i
> OSM og det har været helt tydeligt at der ikke har været nogen helst
> konsistens i forhold til hvordan de skulle tagges.
> 
> Nogle har f.eks. været tagget med både operator=OK & name=OK &
> brand=OK, mens andre har været tagget med kun en enkelt af disse
> eller diverse kombinationer. Det forekommer mig i langt de fleste
> tilfælde aldeles unødvendigt at bruge mere end et af disse tags og
> det kan også være ret uheldigt at bruge mere end et af disse idet jeg
> adskillige gange har set folk ændre det ene tag, men ikke det/ de
> andre, når en station har fået nyt navn.


Wikien lægger ret meget op til at bruge alle tre felter, når det giver
mening.
 
> Jeg forstår udmærket hvis andre end jeg har været forvirrede over
> hvordan disse bedst skulle tagges idet de forskellige editorer har
> haft felter for alle 3 tags (hvilken er så den "rigtige"?)
> 
> Fornyligt besluttede jeg mig så for at begynde at rydde op i de
> danske tankstationer (vi har pt ca 1800 i OSM) og at standardisere
> til kun at bruge name tagget.

Det er jeg ked af.
Se fx:
https://www.openstreetmap.org/node/611352900
 
For det første har Statoil vel skiftet navn til Circle-K.

Men der har aldrig stået hverken Statoil eller Circle-K på den
benzinstation.
Der står 1-2-3 med store bogstaver. Det er meget forvirrende, når
sætter name-tagget til noget helt andet, end stederne kalder sig selv.

Men jeg har et Circle-K benzinkort, så jeg kunne godt finde på at søge
efter benzinstationer med operator=Circle-K, som jeg forventer finder
både Circle-K, 1-2-3 (og Statoil, hvis der er nogen, der stadig hedder
det)

Benzinstationen på den anden side af krydset er nu en Bonus station,
der stadig drives af Uno-X og stadig tager Uno-X kort.

Der er en grund til, at der flere tags for benzinstationer. De behøver
ikke at have samme værdi.


> Derfor har langt størstedelen af danske tankstationer nu kun et name
> tag og ikke noget brand eller operator tag.
> 
> Desuden har jeg i noget tid eksperimenteret med at bruge https://
> wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:branch og derfor ændret en stor del
> fra at hedde f.ek.s "OK et-eller-andet-stednavn" til kun at hedde
> "OK" og så at have stednavnet i branch tagget
> 
> I en del tilfælde rundt omkring kan man se hvordan butikker der
> ligger tæt på hinanden "skygger" for hinandens navne (fordi der på
> kortet kun er plads til det ene navn) og dette problem bliver kun
> værre når man tilføjer stednavne til butikkernes egentlige navn
> (hvilket i forbindelse med f.eks. supermarkedskæder & tankstationer
> mm længe har været almindeligt)
> 
> Mvh Hjart
> 
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
Mere information om maillisten Talk-dk.