[Talk-dk] Lanes/vejbaner opsætning af dette.

Jørgen Elgaard Larsen jel at elgaard.net
Man Jul 30 12:09:58 UTC 2018


Finn Hansen skrev:
> Store Landevej rute 161 på Fyn tæt ved Ejby. Her er der følgende hvor
> der i den del af vejen som starter fra Hønnerupvej og går med vest
> markeret med lanes=2. Den anden vej er der ikke noteret Lanes, men som
> nogle nævner, så vil OSM markere det som standard at der er 2 vognbaner.
> Så lige hvad er rigtig her vil jeg gerne vide.

Jeg vil lige supplere de to udmærkede svar, du allerede har fået:

Det er helt naturligt, at der er forskellige grader af information på de
forskellige veje i OpenStreetMap. Det skyldes den måde, kortlægning sker på.

Hvis vi opdager en ny vej, er det vigtigste at få den med på kortet -
selv hvis vi ikke kender dens præcise forløb. Det er bedre at tegne en
lige vej fra A til B end at vejen slet ikke er med. I så fald markerer
vi den med "fixme" om at vi gerne vil have en præcis opmåling.

Næste skridt er at få vejens præcise forløb med, og gerne også dens navn.

Dernæst er det godt at få flere oplysninger med - surface, lit, lanes,
hastighedsgrænse, cykelstier, busstoppesteder osv.

Men vi mapper kun det, vi ved. Nogle gange kan man afgøre vejbelægning
ud fra luftfoto, andre gange kræver det, at man undersøger på stedet. Så
er det bedre ikke at mappe surface, indtil man har undersøgt det.

Jo flere oplysninger, der er med, jo mindre behøver forskellige
programmer at gætte sig frem. Men delvise oplysninger er bedre end
forkerte oplysninger (eller ingen oplysninger).


Så at den ene vej er markeret med lanes og den anden ikke er, er blot et
udtryk for, at nogen har været forbi den ene vej, checket lanes, og
brugt tid på at lægge det ind i kortet. Den anden vej er du først kommet
til nu :-)

Så ja, tilføj endelig surface, lanes, lit osv. på de veje, du er sikre
på - enten ved at være der på stedet eller ved tydelige luftfoto eller
andre pålidelige kilder.


- Jørgen
Mere information om maillisten Talk-dk.