[Talk-dk] Rettelser til DAR og OISfixes

Mikkel Kirkgaard Nielsen m.kirkgaard at gmail.com
Lør Aug 24 10:13:38 UTC 2019


Halløjsa.

Den 23. august 2019 12.32.04 CEST, Hans Gregers Petersen
<gregerspetersen at gmail.com> skrev:
>> Men kunne vi ikke ignorere den slags adresser når vi importerer til
>OSM?

Som jeg lige forstår specifikationen af nøglen "tekniskstandard"[1][2]
for DAR-adresser, så er værdien "UF" et potentielt udgangspunkt i en
adresses livscyklus. Formentlig brugt ved administrativ oprettelse af en
adresse, inden en fysisk bygning er planlagt eller opført. For så vidt
kunne dette godt indikere at det ville være ok at ignorere dem helt ved
OSM-import, dette følger i hvert fald "Map what's on the
ground"-retningslinjen[4].

Personligt synes jeg nu det er meget anvendeligt at adressenoderne
kommer i OSM inden en fysisk bygning er opført og færdigmeldt. Det giver
mulighed for at tegne den evt. nye vej den ligger på proaktivt (hvilket
jo så egentlig ikke følger "on the ground", men giver stor værdi efter
min mening).

>Der er desværre fortsat en del valide adresser (små 300.000), der er
>UF-adresser.

Det er jo så et rigtig godt argument for ikke at udelukke kun på
teksniskstandard=UF, hvis den reelle datakvalitet i DAR ikke er lever op
til specifikationen og der er gode adresser som er fejlagtigt mærket op
med UF. Det må jo være kommunerne der har et efterslæb mht. at følge op
på byggesager mm. Hvordan kommer du frem til tallet 300k?

En mellemvej, der også ville fange dette eksempel, kunne være at autoAWS
kigger på om der eksisterer to instanser af samme adresse og så vælger
ikke at importere de der evt. har tekniskstandard=UF.
Jeg er dog i tvivl om det med den nuværende tilgang for autoAWS-logikken
er ladsiggørligt, da der analyseres på data fra DAWA/overpassturbo i
segmenter baseret på postnummer. Så hen over postnumre ville dette i
hvert fald ikke virke.

Et er sikkert, den nuværende autoAWS-kode kigger overhovedet ikke på
"tekniskstandard"-nøglen[4] (baseret på v1.1 som er den eneste Jonathan
har gjort tilgængelig, det skulle ifølge wiki[5] være v1.3 der er aktiv nu).


I forhold til autoAWS bør det også bemærkes, har ikke set det nævnt
herinde, at autoAWS for nyligt er begyndt at køre en gang hvert døgn.

Hilsner,
-- 
Mikkel

[1] https://dawa.aws.dk/dok/api/adresse#databeskrivelse
[2] https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/teknisk-standard/
[3]
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_practice#Map_what's_on_the_ground
[4] https://gitlab.com/OSM-DK/autoAWS/blob/master/index.php#L392
[5] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/AutoAWS#autoAWS_1.3
-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn: pEpkey.asc
Type: application/pgp-keys
Størrelse: 2476 bytes
Beskrivelse: ikke tilgængelig
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20190824/e23966fb/attachment.key>


Mere information om maillisten Talk-dk.