[Talk-ht] Lot Talk-ht, Vol 53, Parution 1

Evens Michel michelevens9 at gmail.com
Jeu 4 Déc 03:59:33 UTC 2014


Mesi HC ki chwazi pemet jen katograf yo vanse e ede lòt sak pat konnenn yo
rive konnenl e mèsi ak Delphine mwen reponn pozitif pou bel inisyativ sa
Le 3 déc. 2014 07:05, <talk-ht-request at openstreetmap.org> a écrit :

> Envoyez vos messages pour la liste Talk-ht à
>     talk-ht at openstreetmap.org
>
> Pour vous (dés)abonner par le web, consultez
>     https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
>
> ou, par email, envoyez un message avec 'help' dans le corps ou dans le
> sujet à
>     talk-ht-request at openstreetmap.org
>
> Vous pouvez contacter l'administrateur de la liste à l'adresse
>     talk-ht-owner at openstreetmap.org
>
> Si vous répondez, n'oubliez pas de changer l'objet du message afin
> qu'il soit plus spécifique que "Re: Contenu du digest de Talk-ht..."
>
>
> Thèmes du jour :
>
>  1. Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou Kominote OSM
>    (Delphine Bedu)
>  2. Re: Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou Kominote OSM
>    (Jean Bully PROPHETE)
>  3. Re: Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou Kominote OSM
>    (Severin Menard)
>  4. Re: Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou Kominote OSM
>    (Jojo Marseille)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Tue, 2 Dec 2014 09:57:57 -0500
> From: Delphine Bedu <delphine.bedu at gmail.com>
> To: talk-ht at openstreetmap.org
> Subject: [Talk-ht] Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou Kominote
>     OSM
> Message-ID:
>     <
> CAAHUSziKbuNjcRmtY_QOjHatpGe1oH9BuDkoDhydOreKdVOwBQ at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>
> Bonjou tout moun,
>
>
>
> Mwen ta renmen anonse ke espas Haiti Communitere an kounye a ouvè pou tout
> kominote OSM e kontribitè OSM.
>
> Haiti Communitere (HC) se yon espas ki sitye nan Pòtoprens, Clercine 4, ki
> la pou fasilite patenarya. Li se yon espas ki net e ki la pou tout
> kominote ki travay nan avansman Ayiti – Nou gen yon ti atelye zouti, yon
> espas pou reyinyon, yon ti sal odinatè ak akse entènèt epi anpil koneksyon
> ak òganizasyon ki travay nan ayiti.
>
>
>
> Kounye a nou gen kek materyel ki disponib pou moun ki fe pratik nan OSM:
> Kek odinatè e kek GPS.
>
>
>
> Pandan mwa desanm n’ap lanse yon inisyativ pou fek espas l’ap vini plis
> itil pou kominote OSM.
>
>
>
> Gen dè aspe pou inisyativ sa:
>
>
>
> *Yon atelye teknik:*
>
> Nou deja pwograme 2 kou inisyasion ak 2 kominote ki vle itilize OSM pou
> katografye inisyativ ki pozitiv nan zon yo.
>
> Si ou enterese pou óganize yon kou teknik nan nenpòt ki nivo pa ezite fe
> nou konnen (xapitoun at gmail.com oswa delphine at communitere.org).
>
>
>
> *Yon atelye óganizasyonel* pou mene yon refleksyon sou fiti OSM nan Ayiti e
> pataje eksperians nou te gen pouk nou toujou avanse. Dat rankont: 5, 6 e 7
> desanm nan Haiti Communitere (19 rue pélican, Clercine 4 an fas Jedco, Port
> au Prince).
>
> Tout moun ki enterese pou avansman e óganizasyon OSM nan Ayiti yo envite.
>
> Ou ka wè ajanda sou lyen sa:
>
> https://hackpad.com/OSM-Ayiti-Atelye-Oganizasyonel-e-Teknik-EgE1JCqSkbJ
>
> Nou ka ajoute komantè si gen bagay ki poko sou ajenda nou.
>
> Pou tout kesyon o sijesyon, rele'm: voye'm yon
> imel:delphine at communitere.org
>
>
>
> Mesi!
>
>
> Delphine
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Tue, 2 Dec 2014 10:34:14 -0500
> From: Jean Bully PROPHETE <jeanbully at gmail.com>
> To: Delphine Bedu <delphine.bedu at gmail.com>
> Cc: talk-ht at openstreetmap.org
> Subject: Re: [Talk-ht] Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou
>     Kominote OSM
> Message-ID:
>     <CA+1DG2eJ7N5VFMtR70=m5PV8s57MHaHL9cRE=
> 4-+VKj3mbB_Fg at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>
> Bonjou Delphine ;
>    Mwen kontan pou bel travay ki fèt pou remete katografi ak OSM nan an
> mach anko nan Haiti Communautaire (HC).
> Mwen pwofite reponn pozitif pou ede ak patisipe men reyinyon ak fomasyon
> kap posib nan HC,men mwen vle di nou tou ke mwen rete Okap kounya sa vle di
> fok gen sa pral mande yon ti pale anplis pou konnen kilè nap fè sa.
>   Men apre sa mwen felisite Xavier ki ap travay pou OSM rete vivan an
> Ayiti.
>
>         Felisitasyon Delph.
> On Dec 2, 2014 9:58 AM, "Delphine Bedu" <delphine.bedu at gmail.com> wrote:
>
> > Bonjou tout moun,
> >
> >
> >
> > Mwen ta renmen anonse ke espas Haiti Communitere an kounye a ouvè pou
> tout
> > kominote OSM e kontribitè OSM.
> >
> > Haiti Communitere (HC) se yon espas ki sitye nan Pòtoprens, Clercine 4,
> ki
> > la pou fasilite patenarya. Li se yon espas ki net e ki la pou tout
> > kominote ki travay nan avansman Ayiti – Nou gen yon ti atelye zouti, yon
> > espas pou reyinyon, yon ti sal odinatè ak akse entènèt epi anpil
> koneksyon
> > ak òganizasyon ki travay nan ayiti.
> >
> >
> >
> > Kounye a nou gen kek materyel ki disponib pou moun ki fe pratik nan OSM:
> > Kek odinatè e kek GPS.
> >
> >
> >
> > Pandan mwa desanm n’ap lanse yon inisyativ pou fek espas l’ap vini plis
> > itil pou kominote OSM.
> >
> >
> >
> > Gen dè aspe pou inisyativ sa:
> >
> >
> >
> > *Yon atelye teknik:*
> >
> > Nou deja pwograme 2 kou inisyasion ak 2 kominote ki vle itilize OSM pou
> > katografye inisyativ ki pozitiv nan zon yo.
> >
> > Si ou enterese pou óganize yon kou teknik nan nenpòt ki nivo pa ezite fe
> > nou konnen (xapitoun at gmail.com oswa delphine at communitere.org).
> >
> >
> >
> > *Yon atelye óganizasyonel* pou mene yon refleksyon sou fiti OSM nan
> Ayiti e
> > pataje eksperians nou te gen pouk nou toujou avanse. Dat rankont: 5, 6 e
> 7
> > desanm nan Haiti Communitere (19 rue pélican, Clercine 4 an fas Jedco,
> Port
> > au Prince).
> >
> > Tout moun ki enterese pou avansman e óganizasyon OSM nan Ayiti yo envite.
> >
> > Ou ka wè ajanda sou lyen sa:
> >
> > https://hackpad.com/OSM-Ayiti-Atelye-Oganizasyonel-e-Teknik-EgE1JCqSkbJ
> >
> > Nou ka ajoute komantè si gen bagay ki poko sou ajenda nou.
> >
> > Pou tout kesyon o sijesyon, rele'm: voye'm yon
> > imel:delphine at communitere.org
> >
> >
> >
> > Mesi!
> >
> >
> > Delphine
> > _______________________________________________
> > Talk-ht mailing list
> > Talk-ht at openstreetmap.org
> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> http://translate.google.com)
> > pour traduire les messages.
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 3
> Date: Tue, 2 Dec 2014 15:41:44 +0000
> From: Severin Menard <severin.menard at gmail.com>
> To: Jean Bully PROPHETE <jeanbully at gmail.com>
> Cc: Delphine Bedu <delphine.bedu at gmail.com>, OSM-Talk-Haiti
>     <talk-ht at openstreetmap.org>
> Subject: Re: [Talk-ht] Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou
>     Kominote OSM
> Message-ID:
>     <CA+y5pBLGQPaQDztREifb+XZB=
> ZdVHEwYRP8du60CcFUd6aiaNA at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>
> Bonjou tout moun,
>
> Haiti Communitere li isit
> <
> http://www.openstreetmap.org/?mlat=18.57414&mlon=-72.28162#map=18/18.57414/-72.28162
> >
> !
>
> Severin
>
> 2014-12-02 15:34 GMT+00:00 Jean Bully PROPHETE <jeanbully at gmail.com>:
>
> > Bonjou Delphine ;
> >    Mwen kontan pou bel travay ki fèt pou remete katografi ak OSM nan
> an
> > mach anko nan Haiti Communautaire (HC).
> > Mwen pwofite reponn pozitif pou ede ak patisipe men reyinyon ak fomasyon
> > kap posib nan HC,men mwen vle di nou tou ke mwen rete Okap kounya sa vle
> di
> > fok gen sa pral mande yon ti pale anplis pou konnen kilè nap fè sa.
> >   Men apre sa mwen felisite Xavier ki ap travay pou OSM rete vivan an
> > Ayiti.
> >
> >         Felisitasyon Delph.
> > On Dec 2, 2014 9:58 AM, "Delphine Bedu" <delphine.bedu at gmail.com> wrote:
> >
> > > Bonjou tout moun,
> > >
> > >
> > >
> > > Mwen ta renmen anonse ke espas Haiti Communitere an kounye a ouvè pou
> > tout
> > > kominote OSM e kontribitè OSM.
> > >
> > > Haiti Communitere (HC) se yon espas ki sitye nan Pòtoprens, Clercine 4,
> > ki
> > > la pou fasilite patenarya. Li se yon espas ki net e ki la pou tout
> > > kominote ki travay nan avansman Ayiti – Nou gen yon ti atelye zouti,
> yon
> > > espas pou reyinyon, yon ti sal odinatè ak akse entènèt epi anpil
> > koneksyon
> > > ak òganizasyon ki travay nan ayiti.
> > >
> > >
> > >
> > > Kounye a nou gen kek materyel ki disponib pou moun ki fe pratik nan
> OSM:
> > > Kek odinatè e kek GPS.
> > >
> > >
> > >
> > > Pandan mwa desanm n’ap lanse yon inisyativ pou fek espas l’ap vini plis
> > > itil pou kominote OSM.
> > >
> > >
> > >
> > > Gen dè aspe pou inisyativ sa:
> > >
> > >
> > >
> > > *Yon atelye teknik:*
> > >
> > > Nou deja pwograme 2 kou inisyasion ak 2 kominote ki vle itilize OSM
> pou
> > > katografye inisyativ ki pozitiv nan zon yo.
> > >
> > > Si ou enterese pou óganize yon kou teknik nan nenpòt ki nivo pa ezite
> fe
> > > nou konnen (xapitoun at gmail.com oswa delphine at communitere.org).
> > >
> > >
> > >
> > > *Yon atelye óganizasyonel* pou mene yon refleksyon sou fiti OSM nan
> > Ayiti e
> > > pataje eksperians nou te gen pouk nou toujou avanse. Dat rankont: 5, 6
> e
> > 7
> > > desanm nan Haiti Communitere (19 rue pélican, Clercine 4 an fas Jedco,
> > Port
> > > au Prince).
> > >
> > > Tout moun ki enterese pou avansman e óganizasyon OSM nan Ayiti yo
> envite.
> > >
> > > Ou ka wè ajanda sou lyen sa:
> > >
> > >
> https://hackpad.com/OSM-Ayiti-Atelye-Oganizasyonel-e-Teknik-EgE1JCqSkbJ
> > >
> > > Nou ka ajoute komantè si gen bagay ki poko sou ajenda nou.
> > >
> > > Pou tout kesyon o sijesyon, rele'm: voye'm yon
> > > imel:delphine at communitere.org
> > >
> > >
> > >
> > > Mesi!
> > >
> > >
> > > Delphine
> > > _______________________________________________
> > > Talk-ht mailing list
> > > Talk-ht at openstreetmap.org
> > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> > http://translate.google.com)
> > > pour traduire les messages.
> > _______________________________________________
> > Talk-ht mailing list
> > Talk-ht at openstreetmap.org
> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> http://translate.google.com)
> > pour traduire les messages.
> >
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 4
> Date: Tue, 2 Dec 2014 19:55:06 -0500
> From: Jojo Marseille <jmarseille1 at gmail.com>
> To: Severin MENARD <severin.menard at gmail.com>
> Cc: Delphine Bedu <delphine.bedu at gmail.com>, "Talk-HT at OSM"
>     <talk-ht at openstreetmap.org>
> Subject: Re: [Talk-ht] Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou
>     Kominote OSM
> Message-ID:
>     <
> CAD4RNgmYgFi0TidgYZ_m+w+odhMQjEMUkzLGTetbOCe4hA+Raw at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>
> Bonswa tout moun,
> mwen kontan anpil paske mwen we jenes la kanpe djanm pou travay pou Ayiti e
> pou mond la tou.
> Nan kad inisyativ sa HC pran an mwen panse sa enterese nou kom manb
> COSMHANNE.
> Kom se Okap nou ye, mwen ta renmen HC fe yon atelye nan Nord.
> Mesi
> Felisitasyon Delphine!
> On Dec 2, 2014 10:42 AM, "Severin Menard" <severin.menard at gmail.com>
> wrote:
>
> > Bonjou tout moun,
> >
> > Haiti Communitere li isit
> > <
> >
> http://www.openstreetmap.org/?mlat=18.57414&mlon=-72.28162#map=18/18.57414/-72.28162
> > >
> > !
> >
> > Severin
> >
> > 2014-12-02 15:34 GMT+00:00 Jean Bully PROPHETE <jeanbully at gmail.com>:
> >
> > > Bonjou Delphine ;
> > >    Mwen kontan pou bel travay ki fèt pou remete katografi ak OSM nan
> > an
> > > mach anko nan Haiti Communautaire (HC).
> > > Mwen pwofite reponn pozitif pou ede ak patisipe men reyinyon ak
> fomasyon
> > > kap posib nan HC,men mwen vle di nou tou ke mwen rete Okap kounya sa
> vle
> > di
> > > fok gen sa pral mande yon ti pale anplis pou konnen kilè nap fè sa.
> > >   Men apre sa mwen felisite Xavier ki ap travay pou OSM rete vivan
> an
> > > Ayiti.
> > >
> > >         Felisitasyon Delph.
> > > On Dec 2, 2014 9:58 AM, "Delphine Bedu" <delphine.bedu at gmail.com>
> wrote:
> > >
> > > > Bonjou tout moun,
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Mwen ta renmen anonse ke espas Haiti Communitere an kounye a ouvè pou
> > > tout
> > > > kominote OSM e kontribitè OSM.
> > > >
> > > > Haiti Communitere (HC) se yon espas ki sitye nan Pòtoprens, Clercine
> 4,
> > > ki
> > > > la pou fasilite patenarya. Li se yon espas ki net e ki la pou tout
> > > > kominote ki travay nan avansman Ayiti – Nou gen yon ti atelye zouti,
> > yon
> > > > espas pou reyinyon, yon ti sal odinatè ak akse entènèt epi anpil
> > > koneksyon
> > > > ak òganizasyon ki travay nan ayiti.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Kounye a nou gen kek materyel ki disponib pou moun ki fe pratik nan
> > OSM:
> > > > Kek odinatè e kek GPS.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Pandan mwa desanm n’ap lanse yon inisyativ pou fek espas l’ap vini
> plis
> > > > itil pou kominote OSM.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Gen dè aspe pou inisyativ sa:
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > *Yon atelye teknik:*
> > > >
> > > > Nou deja pwograme 2 kou inisyasion ak 2 kominote ki vle itilize OSM
> > pou
> > > > katografye inisyativ ki pozitiv nan zon yo.
> > > >
> > > > Si ou enterese pou óganize yon kou teknik nan nenpòt ki nivo pa ezite
> > fe
> > > > nou konnen (xapitoun at gmail.com oswa delphine at communitere.org).
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > *Yon atelye óganizasyonel* pou mene yon refleksyon sou fiti OSM nan
> > > Ayiti e
> > > > pataje eksperians nou te gen pouk nou toujou avanse. Dat rankont: 5,
> 6
> > e
> > > 7
> > > > desanm nan Haiti Communitere (19 rue pélican, Clercine 4 an fas
> Jedco,
> > > Port
> > > > au Prince).
> > > >
> > > > Tout moun ki enterese pou avansman e óganizasyon OSM nan Ayiti yo
> > envite.
> > > >
> > > > Ou ka wè ajanda sou lyen sa:
> > > >
> > > >
> > https://hackpad.com/OSM-Ayiti-Atelye-Oganizasyonel-e-Teknik-EgE1JCqSkbJ
> > > >
> > > > Nou ka ajoute komantè si gen bagay ki poko sou ajenda nou.
> > > >
> > > > Pou tout kesyon o sijesyon, rele'm: voye'm yon
> > > > imel:delphine at communitere.org
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Mesi!
> > > >
> > > >
> > > > Delphine
> > > > _______________________________________________
> > > > Talk-ht mailing list
> > > > Talk-ht at openstreetmap.org
> > > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > > > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> > > http://translate.google.com)
> > > > pour traduire les messages.
> > > _______________________________________________
> > > Talk-ht mailing list
> > > Talk-ht at openstreetmap.org
> > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> > http://translate.google.com)
> > > pour traduire les messages.
> > >
> > _______________________________________________
> > Talk-ht mailing list
> > Talk-ht at openstreetmap.org
> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> http://translate.google.com)
> > pour traduire les messages.
>
>
> ------------------------------
>
> Subject: Pied de page des remises groupées
>
> _______________________________________________
> Talk-ht mailing list
> Talk-ht at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
>
>
> ------------------------------
>
> Fin de Lot Talk-ht, Vol 53, Parution 1
> **************************************
>


Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-ht