[Talk-lt] Bendrieji, detalieji planai

Dirbam Osm dirbam.osm at gmail.com
Thu Aug 5 17:54:58 UTC 2010


Gal imanoma pakurti wms serveri tokiu duomenu pagrindu? Nes rankomis pakisti
kokybiskai visokius zemelapius JOSM nepavyksta. Is esmes nesunku juk butu
priristi pagal kelis taskus ir daryti wms...

2010 m. rugpjūtis 5 d. 20:28, Albertas Agejevas <alga at pov.lt> rašė:

> On Wed, Aug 04, 2010 at 03:43:31PM +0300, Andrius Mackonis wrote:
> > Na, ir dar kartą atleiskite naujokui, tačiau viską norisi daryti iš
> > karto tinkamai :)
> > Radau info, kad bendrieji, detalieji planai, kuriuos skelbia
> > savivaldybės, yra tinkami naudoti OSM projektui. Norėčiau patvirtinimo,
> > ar tikrai :)
>
> Taip, pagal ATGTĮ 5 straipsnio 2 dalį teritorijų planavimo dokumentai
> nesaugomi autorinių teisių [1].
>
> Pagal Teritorijų planavimo įstatymo [2] 2 str 40 d. "Teritorijų
> planavimo dokumentai - bendrieji (generaliniai), specialieji ir
> detalieji planai, kuriuose raštu ir grafiškai pateikti sprendiniai dėl
> teritorijų, žemės sklypų ar jų grupių tvarkymo, naudojimo ir apsaugos
> bei teritorijos vystymo reikmių ir sąlygų".  Taigi, bendruose planuose
> (kurių dalis internete deda savivaldybės) ir detaliuose planuose,
> kuriuos turi NT vystytojai, esančios schemos ir žemėlapiai nesaugomi
> autorinių teisių ir gali būti naudojami OSM paišymui.
>
> Aišku, juose GIS duomenims parašyta (C) žymė, bet mano supratimu ji
> tiesiogiai prieštarauja mano aukščiau pateiktiems įstatymams.  Juose
> nėra jokių išlygų apie tai, kad teritorijų planavimo dokumentuose gali
> būti autorinėmis teisėmis saugomų dalių.
>
> Reikia turėti omeny, kad tos schemos yra atvirkštinėje Merkatoriaus
> projekcijoje (koordinačių sistema LKS-94), taip kad prieš paišant gali
> reikėti žemėlapį pasukti, kad šiaurė būtų viršuj.
>
> [1]
> http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364672#straipsnis5
> [2] http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378358
>
> > Tokiais planais naudojantis bent jau visus kaimelius,
> > upelius ir ežerus, nors ir gruboku tikslumu, tačiau vistiek - sužymėti
> > įmanoma (pvz, http://moletai.lt/index.php?-1643615887)
>
> Ooo, Molėtai šaunuoliai, aukštos rezoliucijos brėžinius pateikė!
>
> Albertas
>
> _______________________________________________
> Talk-lt mailing list
> Talk-lt at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lt
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lt/attachments/20100805/a1b5c553/attachment.html>


More information about the Talk-lt mailing list