[Talk-lt] WMS. Valstybinės reikšmės kelių žemėlapis - galima naudoti nekomerciniams tikslams

Dirbam Osm dirbam.osm at gmail.com
Wed Sep 15 18:15:27 UTC 2010


Sveiki,
Man tai paskaicius ta ju sutarti kazkaip nelabai inspiruoja naudoti osm'ui.
Daug neaiskumu. Pavyzdziui, kopijuoti negalima, licenzijos keisti negalima
ir t.t.
Gerai butu koki rastuka gauti is ju, kad is tikro leidzia..

2010 m. rugsėjis 15 d. 15:08, Justas Ingelevičius <justas at zvejone.lt> rašė:

> Sveiki,
>
> pasiaiškinau, kad šį servisą galima naudoti nekomerciniams tikslams.
> Kalbėjau su Lina Papšiene l.papsiene at gis-centras.lt Sakiau kad norim
> naudoti OSM. Dar jei kokių klausimų kiltų galima jai parašyti.
> Elektroniniu būdu naudojimo sutartį gali sudaryti ir fizinis asmuo.
> Reikia nueiti į geoportal.lt užsiregistruoti arba prisijungti, spausti
> paieška, tada geografinių duomenų teikėjas pasirinkti Lietuvos
> automobilių kelių direkcija, tada "vedlio" pagalba prieinama iki
> užsakymo, sutinkama su sutarties sąlygomis (kai kuriuose žingsniuose
> ilgai galvoja ir reikia rankiniu būdu paspaudinėti "atnaujinti
> sąrašą"). Galiausiai gaunama žalia nuoroda "Gauti geoprodukto prieigos
> adresą" paspaudus pasirodo prieigos adresas (URL), kurį galima naudoti
> Geoportalo žemėlapių naršyklėje arba trečiųjų šalių GIS programinėje
> įrangoje, prieš tai įvedant savo Geoportalo naudotojo vardą ir
> slaptažodį.
>
> Ką dar sužinojau - ateityje, daugmaž kas mėnesį, turėtų pasirodyti
> daugiau tokių servisų, iš saugomų teritorijų tarnybos pvz. Juos galima
> bus taip pat naudoti, pažadėjo informuoti, arba aš pats pasižiūrėsiu,
> jei pamirš. Tiesiog pradžiai biurokratinius dalykus susitvarko mažiau
> duomenų turinčios tarnybos, o didesnės, kaip NŽT dar tik vėliau
> susisuks.
>
> Pabandykit kas nors, kas moka įkelti :)
>
> Justas Ingelevičius,
> architektas
>
> mob. tel.: +370 613 53 947
>
>
> P.s. tokios sutarties sąlygos:
>
> GEOPORTAL.LT PASLAUGŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS
>
> 1.   BENDROSIOS SĄLYGOS
> 1.1.  Lietuvos erdvinė informacijos portalą (toliau vadinama -
> Geoportal.lt svetainė) tvarko ir nuolatinę priežiūrą teikia VĮ
> Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras" (toliau
> vadinama - Tvarkytojas).
> 1.2.  Šiuo dokumentu Tvarkytojas suteikia Naudotojui asmeniškai skirtą,
> neribotoje teritorijoje galiojanč1.3.  ią, neišimtinę, nemokamą,
> neperleidžiamą naudojimo Paslaugomis licenciją. Ši licencija
> suteikiama tik tam, kad Paslaugomis bei jų suteikiamomis galimybėmis
> Naudotojas galėtų naudotis šiose Sąlygose nustatyta tvarka.
> 1.4.  Šiame dokumente išdėstytos sąlygos ir nuostatos (toliau vadinama
> - Sąlygos) yra teisiškai įpareigojantis reikalavimas Naudotojams ir
> susitarimas su Tvarkytoju dėl Geoportal.lt svetainės, joje
> publikuojamų geoproduktų, paslaugų, programinės įrangos ir turinio
> (toliau šiame dokumente kartu vadinama - Paslaugos), į kurį neįeina
> atskiru rašytiniu susitarimu su Tvarkytoju suderintos teikiamos
> paslaugos naudojimo sąlygos.
>
> 2.   SUTIKIMAS SU SĄLYGOMIS
> 2.1.  Norėdamas naudotis Geoportal.lt svetainėje teikiamomis
> paslaugomis, Naudotojas turi patvirtinti, kad sutinka su šiomis
> Sąlygomis.
> 2.2.  Naudotojas savo sutikimą su Sąlygomis patvirtina
> paspaudęs mygtuką "Sutinku" ten kur tokia parinktis teikiama tai
> Paslaugai nurodytoje vartotojo sąsajoje.
> 2.3.  Naudotojas prieš pradėdamas naudotis Paslaugomis turi susipažinti
> su šiomis Sąlygomis.
>
> 3.   PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
> 3.1.  Geoportal.lt svetainėje pateikiama informacija kita kalba yra tik
> Naudotojo patogumui. Jei yra prieštaravimai tarp vartotojo sąsajos
> lietuvių kalba ir kitos kalbos, turi būti vadovaujamasi lietuviška
> vartotojo sąsaja.
> 3.2.  Geoportal.lt svetainėje pateikiama Paslaugų prieiga.
> 3.3.  Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad:
> 3.3.1. Paslaugų informacija, forma ir pobūdis gali būti
> keič3.3.2.   iamos, jam apie tai iš anksto nepranešus.
> 3.3.3. Paslaugos gali būti laikinai nepasiekiamos dėl vykdomų
> atnaujinimų ar techninių priežasč3.3.4. ių.
> 3.3.5. užblokavus prieigą prie Naudotojo paskyros, bus neįmanoma
> pasiekti Paslaugų, savo paskyros duomenų, kitų ten saugomų rinkmenų ar
> informacijos.
> 3.3.6. fiksuotas maksimalaus perdavimų, kuriuos Naudotojas gali siųsti
> arba gauti naudodamas Paslaugomis skaič3.3.7.  ius, šiuo metu
> nenustatytas ir gali būti keič3.3.8.  iamas bet kuriuo metu.
>
> 4.   NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS TVARKA
> 4.1.  Naudotojas įsipareigoja naudoti Paslaugas tik tais tikslais
> kuriuos leidžia šios Sąlygos bei atitinkami įstatymai, kiti teisės
> aktai ar visuotinai priimtos normos bei rekomendacijos.
> 4.2.  Naudotojas įsipareigoja ir patvirtina, kad:
> 4.2.1.  jo pateikta informacija (pavyzdžiui, tapatybės ar kontaktiniai
> duomenys), įvesta Geoportal.lt svetainėje registruojantis ar naudojant
> Paslaugas visada bus tiksli, teisinga bei nepasenusi.
> 4.2.2. visi prieigai prie Paslaugų naudojami jo paskyrų slaptažodžiai
> bus laikomi paslaptyje. Sužinojęs apie bet kokį neleistiną naudojimąsi
> jo slaptažodžiu ar paskyra, Naudotojas turi informuoti Tvarkytoją
> adresu Geoportal.lt > Pagalba > Paklausimai.
> 4.2.3. nesinaudos kitomis, nei Geoportal.lt svetainėje
> esanč4.2.4.   iomis sąsajos priemonėmis (išskyrus atvejus, kai jam tokia
> teisė suteikiama pagal atskirą susitarimą su Tvarkytoju) bei neužsiims
> jokia Paslaugas (arba su Paslaugomis susijusių serverių ar tinklų
> darbą) trikdanč4.2.5.  ia ar griaunanč4.2.6.  ia veikla.
> 4.2.7. jokiais tikslais neatgamins, nedubliuos, nekopijuos, neparduos,
> neperparduos Paslaugų, išskyrus atvejus kai ši teisė aiškiai suteikta
> pagal atskirą susitarimą su Tvarkytoju.
> 4.2.8. nepašalins, neuždengs bei nekeis jokių pranešimų apie
> nuosavybės teises (įskaitant pranešimus apie autorių teises bei prekių
> ženklus), kurie gali būti pridedami prie el. paslaugų ar pateikiami jų
> puslapiuose.
> 4.2.9. naudodamasis Paslaugomis, nenaudos jokios bendrovės ar
> organizacijos prekių pavadinimų, prekių bei paslaugų ženklų ar
> logotipų tokiu būdu, kuris galėtų ar kuriuo būtų siekiama sukelti
> painiavą, nustatant tų prekių ženklų, pavadinimų ar logotipų savininką
> ar teisėtą jų naudotoją.
> 4.3.  Naudotojas neturi teisės (ir neturi teisės leisti kitam asmeniui)
> kopijuoti, keisti apgrąžos inžinerijos (angl. reverse engineering) ar
> jos pagrindu kurti išvestinius darbus, taip pat dekompiliuoti ar
> kitaip stengtis sužinoti programinės įrangos ar kitos jos dalies
> išeitinius kodus, išskyrus atvejus kai tai yra oficialiai leidžiama ar
> reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, arba ši teisė
> atskiru raštišku susitarimu suteikta Tvarkytojo.
> 4.4.  Naudotojas neturi teisės naudoti geoproduktų prekių pavadinimų,
> prekių bei paslaugų ženklų, logotipų, srities vardų ar kitų skiriamųjų
> prekės ženklo požymių, jei su Tvarkytoju nėra raštu susitarta kitaip.
>
> 5.   TVARKYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
> 5.1.  Naudotojui sutikus su Sąlygomis, Tvarkytojas teikia prieigą prie
> Paslaugų Geoportal.lt svetainėje.
> 5.2.  Tvarkytojas informuoja Naudotoją apie planuojamus darbus, dėl
> kurių Paslaugos negalės būti pasiekiamos Geoportal.lt svetainėje.
> 5.3.  Tvarkytojas informuoja Naudotoją apie Paslaugų teikimo stabdymą.
> 5.4.  Tvarkytojas neįsipareigoja vykdyti Paslaugų atnaujinimų pagal
> Naudotojo teikiamas pastabas.
>
> 6.   PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENINĖ INFORMACIJA
> 6.1.  Informacija apie duomenų apsaugos būdus Geoportal.lt svetainėje
> teikiama adresu Geoportal.lt > Asmens duomenų saugumas.
> 6.2.  Naudotojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami, atsižvelgiant
> į šias asmens duomenų saugumo nuostatas.
>
> 7.   AUTORIAUS TEISĖS
> 7.1.  Geoportal.lt Paslaugų (paslaugų, geoproduktų, programinės įrangos
> ir turinio) autoriaus teisės pateiktos adresu Geoportal.lt > Autorių
> tesės.
> 7.2.  Autoriaus teises gina Lietuvos Respublikos įstatymai.
>
> 8.   SĄLYGŲ GALIOJIMAS
> 8.1.  Sąlygos galioja tol, kol jos nutraukiamos šiame skyriuje nustatyta
> tvarka.
> 8.2.  Naudotojo pageidavimu teisinis susitarimas su Tvarkytoju
> nutraukiamas:
> 8.2.1. pateikiant pranešimą Tvarkytojui apie naudojimosi Paslaugomis
> nutraukimą. Pranešimas turi būti pateiktas adresu Geoportal.lt >
> Pagalba > Paklausimai;
> 8.2.2. Naudotojui faktiškai uždarius visas Paslaugų, kuriomis
> naudojosi paskyras tuo atveju, kai tokia parinktis buvo suteikta.
> 8.3.  Tvarkytojas gali nutraukti teisinį susitarimą su Naudotoju ir
> neteikti Paslaugų:
> 8.3.1. jei šis pažeidė kurią nors Sąlygų nuostatą;
> 8.3.2. jei Tvarkytojas privalo stabdyti Paslaugų teikimą pagal
> Lietuvos Respublikos teisės aktus;
> 8.3.3. vienašališku Tvarkytojo sprendimu.
> 8.4.  Pasibaigus Sąlygų galiojimui Naudotojas privalo nebenaudoti
> Paslaugų jokiems tikslams.
>
> 9.   ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
> 9.1.  Naudotojas prisiima visą atsakomybę už Sutartyje numatytų savo
> įsipareigojimų nevykdymo bei tokio nevykdymo pasekmes, įskaitant ir
> Tvarkytojo dėl to galimai patirtus nuostolius ar žalą.
> 9.2.  Naudotojas, pažeidęs šias Sąlygas, atlygina Tvarkytojo patirtus
> nuostolius ir materialinę žalą Autorių teisių ir gretutinių teisių
> įstatymo bei LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
> 9.3.  Tvarkytojas neatsako už Paslaugų neatitikimą Naudotojo
> lūkesč9.4.   iams. Teikiamos Paslaugos yra tokios "kokios yra".
> 9.5.  Tvarkytojas neatsako už Paslaugų pateikimo kokybę naudojant
> treč9.6.    iųjų šalių programinę įrangą ir už prarastą ar iškreiptą
> informaciją transformuojant duomenis į tarpusavyje ne visiškai
> suderinamus formatus.
> 9.7.  Tvarkytojas neatsako už Naudotojo negalėjimą pasinaudoti
> Paslaugomis dėl netinkamos Naudotojo techninės arba/ir programinės
> įrangos, Interneto ryšio, naudojimo būdo, neatitinkanč9.8.   io
> geoprodukto tipo ar paskirties bei kitais netinkamo naudojimo
> atvejais.
> 9.9.  Tvarkytojas neatsako už nuostolius ar žalą, kuriuos Naudotojas
> patyrė dėl to, kad:
> 9.9.1. ištrynė, pažeidė arba neišsaugojo turinio bei kitų ryšio
> duomenų, kuriuos turėjo ar perdavė naudodamasis Paslaugomis;
> 9.9.2. registruojantis Geoportal.lt svetainėje nepateikė teisingos
> informacijos;
> 9.9.3. nepasirūpino savo slaptažodžių bei paskyros duomenų saugumu bei
> konfidencialumu.
> 9.10.  Šiame skyriuje numatyti Tvarkytojo atsakomybės apribojimai
> galioja neatsižvelgiant į tai, ar apie tokių nuostolių ar žalos
> atsiradimo galimybę Tvarkytojo buvo informuotas ir ar jis turėjo apie
> tai žinoti.
> 9.11.  Nei viena iš šios sutarties šalių neatsakys už dalinį ar pilną
> prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tas nevykdymas yra pasekmė
> nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios nustatytos 1996.07.15 Lietuvos
> Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 840 bei LR CK 6.212 straipsniu.
> 9.12.  Ginč9.13.    ai, iškilę dėl šių Sąlygų, sprendžiami dvišaliu
> susitarimu arba, susitarimo nepasiekus, Lietuvos Respublikos įstatymų
> nustatyta tvarka.
> 9.14.  Pasikeitus šalių juridiniam statusui, Sąlygose numatytos teisės
> ir pareigos pereina jų teisių perėmėjams, o jas likvidavus teisės ir
> pareigos pereina jas įgijusiems asmenims.
> (c)2010 VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras";
> 2010 m. Vilnius
>
> _______________________________________________
> Talk-lt mailing list
> Talk-lt at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lt
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lt/attachments/20100915/ac81ac5d/attachment.html>


More information about the Talk-lt mailing list