[Talk-lt] Namų numeriai su raidėmis

Eduardas Kriščiūnas edas at katalogai.net
Fri Nov 23 06:27:50 UTC 2012


2012.11.23 08:11, Darius Žitkevičius rašė:
> Be vieno rėksnio, kuris trečdalį laiško parašė didžiosiomis, manau 
> nuspręsta naudoti didžiąsias :)
>

Na matai, pats neblogai apibūdinai kam skirtos didžiosios raidės tekste 
ir kaip jos suvokiamos.
Specialiai tą tekstą surašiau didžiosiomis, kad pastebėtum apsunkintą 
skaitymą, o ne tam, kad pašūkauti. :)

O vyriausybė yra priėmusi ir dar juokingesnių sprendimų. Kad ir apie 
tel. numerių rašymą.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=300743

Dirbu savivaldybėje, tai matau kokios kompetencijos žmonės tuos 
sprendimus kuria ir kiek jais realybėje vadovaujamasi.
Anksčiau leidau telefonų knygas, tai neblogai prisimenu kaip ten kas 
rašoma. Lietuvoje anksčiau buvo sekama prancūziškąja tradicija, o dabar 
– jokia. Kai tik klerkui kyla abejonių dėl įstaigos pavadinimo rašybos 
registro – visa antraštė surašoma didžiosiomis.

> P.S. [...] Po vieną raidę lengviau atpažįstamos didžiosios.
>
Netikiu. Norėčiau kur nors apie tai pasiskaityti.

More information about the Talk-lt mailing list