[Talk-lt] Lietuvos ortofoto

Vitalijus Samkovas v.samkovas at gmail.com
Thu Jan 31 10:51:23 UTC 2013


Jo, gan rimtas zingsnis OSM Lietuva istorijoje:) Saunuolis Tomai!

2013 m. sausis 31 d. 12:47, Darius Žitkevičius <skystis at gmail.com> rašė:

> Finally. Ačiū Tomai. Tikiuosi neužsitęs popierizmas dar 3 metus :)
>
>
> 2013 m. sausis 31 d. 12:14, Tomas Straupis <tomasstraupis at gmail.com> rašė:
>
> Taigi laiškai, kuriuos gavau iš Andriaus Balčiūno (geoportal.lt
>> atstovas, jis sutarė su NŽT).
>>
>> ----
>> Sveikas, Tomai,
>>
>> Taigi, turiu visai puikių naujienų :) Šiandien kalbėjau su NŽT
>> Geodezijos ir kartografijos departamento, Geodezijos, erdvinės
>> informacijos ir kartografijos skyrius vedėja Jurgita Špūraitė dėl
>> Lietuvos ortofoto WMS servisų naudojimo OSM projekte. Iš esmės jokių
>> problemų, kodėl ortofoto WMS servisai negalėtų būti naudojami OSM
>> nematoma ir juos šiame projekte galima naudoti. WMS servisų naudojimas
>> apribojamas tik tuo atveju, jeigu jie naudojami komercijai (pvz. jeigu
>> būtų kuriama aplikacija ir į jos kainą būtų įtrauktas Lietuvos
>> ortofoto WMS serviso pateikimas). Kadangi OSM projektas ne pelno
>> siekiantis, nekomercinis, Lietuvos ortofoto servisai gali būti
>> naudojami.
>>
>> Dėl prieigos prie servisų gavimo - bet kuriuo atveju, prieigos prie
>> servisų gavimas turėtų būti vykdomas per geoportal.lt, t.y. naudotojas
>> AKL (jo atstovas) turi užsisakyti norimą ortofoto WMS servisą ir jam
>> bus suteikta teisė juo naudotis (gaus URL prieigą prie serviso). Šis
>> naudotojas servisą įkeltų į OSM. Pasirašoma serviso naudojimo sutartis
>> neapriboja jo naudojimo nekomerciniams tikslams. Jeigu vis dėlto
>> norima aiškaus NŽT rašto, pritarimo ar pan., reiktų AKL vardu kreiptis
>> į NŽT su prašymu naudoti ortofoto servisus OSM projekte. Jeigu
>> norėsite rašyti šį raštą, kreipkitės, galėsiu nurodyti kam jį
>> adresuoti.
>>
>> Jeigu kils kokių klausimų - kreipkis. Bet kuriuo atveju tikėtina, kad
>> reikės mus dar subendrauti dėl serviso panaudojimo OSM, nes šiuo metu
>> geoportal.lt servisai nepalaiko web mercator koordinačių sistemos,
>> todėl juos reiktų papildomai perkonfigūruoti, kad ją palaikytų. Jeigu
>> jau būtų nuspręsta naudoti OSM'e šiuos servisus, galėčiau juos
>> perkonfigūruoti, kad palaikytų OSM naudojamą koordinačių sistemą.
>>
>> -----
>>
>> vakar dar paprašiau, kad NŽT tiksliau pakomentuotų/informuotų, ką
>> reikia padaryti, kokius dokumentus ar pan. užpildyti, kad OSM'e
>> servisai būtų naudojami 100 proc. legaliai ir po to nekiltų jokių
>> nesusipratimų. Taigi gavau išaiškinimą dėl servisų/duomenų naudojimo
>> ir ką konkrečiai dabar reiktų padaryti, kad OSM ortofotografinių
>> žemėlapių servisai būtų pateikti.
>>
>> Tvarka - "Vadovaujantis Geodezinės, kartografinės medžiagos ir
>> valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių teikimo tvarkos
>> aprašu, patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
>> ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-13
>> (Žin., 2011, Nr. 17-822) 7 punktu Naudotojas, viešai rodydamas ar
>> cituodamas Duomenis arba panaudojęs Duomenis kitiems erdviniams
>> duomenims sukurti ar paslaugai, susijusiai su Duomenimis, teikti,
>> privalo nurodyti Duomenų pavadinimą, uždėti Duomenų autoriaus teisių
>> apsaugos ženklą, greta jo pateikti Nacionalinės žemės tarnybos pilną
>> pavadinimą ir Duomenų sukūrimo metus, taip pat vadovaujantis
>> Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos prekių ženklo
>> naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie
>> Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. liepos 30 d.
>> įsakymu Nr. 1P-81 (paskelbtas interneto svetainėje www.nzt.lt), uždėti
>> Nacionalinės žemės tarnybos prekių ženklą bei 26.4 punkto nuostatomis
>> tais atvejais, kai naudotojas numato naudoti Duomenis kitiems
>> erdviniams duomenims, kurie bus tiražuojami ir platinami
>> neatlygintinai, kurti arba neatlygintinai teikiamoms elektroninio
>> ryšio paslaugoms, susijusioms su Duomenimis, raštu informuoti
>> Nacionalinę žemės tarnybą ir pateikti naudotojo sukurtų erdvinių
>> duomenų pavyzdžius ar elektroninio ryšio paslaugų aprašymą.".
>>
>> Ką AKL vardu reiktų padaryti - "Reiktų tarnybai parašyti raštą:
>> nurodyti kokie duomenys ir kam panaudoti, informuoti kad atlygis
>> neimamas ir pateikti nuorodą.". Prašymą reiktų adresuoti bendrai NŽT.
>> Atlikus šiuos veiksmus bus suteikta galimybė naudotis WMS servisus
>> visiškai legaliai.
>>
>> -----
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-lt mailing list
>> Talk-lt at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lt
>>
>
>
>
> --
> Darius Žitkevičius
>
> Yra tik du būdai gyventi.
> Vienas - galvoti, jog stebuklų nebūna.
> Kitas - galvoti, jog viskas yra stebuklas
> (Albertas Einšteinas).
>
> _______________________________________________
> Talk-lt mailing list
> Talk-lt at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lt
>
>


-- 
Vitalijus Samkovas
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lt/attachments/20130131/38f43dd6/attachment.html>


More information about the Talk-lt mailing list