[Talk-lt] http://restrictions.eismoinfo.lt/

Aidas Kasparas a.kasparas at gmc.lt
Sun Nov 6 10:17:44 UTC 2016


On 2016.11.04 09:04, Tomas Straupis wrote:
>> Na, tas laikinumas nėra skaičiuojamas valandomis. Šįvakar pasiimtuose
>> duomenyse radau:
>> 60 įrašų < 1 mėn. (19, 11, 6, 16, 10 įrašų atitinkamai 0, 1, 2, 3, 4 pilnoms
>> savaitėms)
>> 49 įrašai tarp 1 mėn. ir 2 mėn.
>> 28 įrašai 3--12 mėn.
>> 2 įrašai > 12 mėn.
>  Na tada taip, mėnesį ir daugiau galiojančius apribojimus galima
> kelti į OSM. Pagal patrulio naudojamą procesą veiksmai būtų tokie:
>  1. Sumappinti išorinio šaltinio (eismoinfo) duomenis su OSM
> duomenimis (t.y. kokie eismo info duomenys siejasi su kokiomis OSM
> žymomis).
>  2. Periodiškai traukti info iš išorinio šaltinio ir konvertuoti į
> xml (POI) ar shp failus (vektoriams).
>  3. Periodiškai (kasdien?) lyginti išorinio šaltinio duomenis su OSM
> duomenimis ir pateikinėti neatitikimų ataskaitą.
>  4. Rankiniu ar pusiau rankiniu būdu taisyti duomenis OSM'e arba
> siųsti klaidų pranešimus LAKD.
>
>  Kodas parašytas 3 punktui. Reikia 1 ir 2 parašyti kodą ir pasišvęsti
> užsiimti 4 punktu.
>
>  Nebent kas nors sugalvotų kokį nors kitą procesą?
>

Savo viziją surašiau čia: https://github.com/akasparas/lakd_r2osm

Viliuosi, kad algoritmas iš to parašymo turėtų būti aiškus. Jei kas 
matot drakonus tame kelyje, sakykit iš karto. Yra likę nemažai TODO -- 
jei turite patirties, informacijos, nuomonių apie tuos punktus -- būsiu 
labai dėkingas.

-- 
Aidas Kasparas
More information about the Talk-lt mailing list