[Talk-lt] highway=service ir track

Tomas Straupis tomasstraupis at gmail.com
Thu Oct 17 12:44:37 UTC 2019


2019-10-17, kt, 15:12 Mindaugas rašė:
> Tuomet gal tokį klausimą verta klausti visoje OSM konferencijoje, o ne
> OSM talk-lt?

  Aš jau bandžiau. Po kelių iteracijų tema pabėgo į pievas :-) Plius
bendroje konferencijoje visokie kraštutinumai jaučia pareiga
pasireikšti, dėl ko labai sunku susitarti dėl esmės ir visada
galutinis variantas gaunasi, kad yra bendri susitarimai, bet juos
kerta regioniniai susitarimai. Tai reiškia vis tiek galutiniame
variante susitariame čia - talk-lt.

> Matyt taip buvo pasirinkta su mintimi, kad service yra dažniausiai
> asfaltuotas, geriau pravažiuojamas, nei track, dėl to norima buvo, kad
> žemėlapis vizualiai atitiktų kelio vaizdą.

  Mano galva problema tame, kad „unpaved service driveway“ mieste ir
užmiestyje OSM carto naudojamame stiliuje turėtų būti skirtingai
braižomi. Kadangi skaičiuoti, tai užmiestis ar neužmiestis yra
sudėtingas dalykas, tai reikia kažkokios žymos.
  Galbūt skaičiavimui neužtenka vien unpaved, reikia konkrečiau
žiūrėti, pvz. surface=ground/sand - „užmiesčio“ tipo kelias, o
surface=compacted/gravel - „miesto“ tipo kelias.

> Visgi nesuprantu argumento, kodėl negali tiek track, tiek service būti
> tos pačios hierarchijos lygio... Juk neesame pririšti, kad būtinai
> turi būti 9, o ne 8 lygiai. Nors dabar OSM-Carto sutampa su Tomo
> siūloma hierarchija, tai gal neišradinėti dviračio.

  Norisi skirtingų lygių, kad nedarant sudėtingų kelio svarbumo
skaičiavimų galima būtų neesminius privažiavimus palikti tik pačiuose
stambiausiuose masteliuose.

> Iš paskutinio Tomo laiško, aš nematau problemos. Noras koks, kad tam
> tikri service neišnyktų prie tam tikrų zoom lygių? Jei laikyti, kad
> kelių atsiradimas/išnykimas priklausomai nuo zoom yra hierarchijos
> reikalas, tai reiškia, kad tas kelias turi būti aukštesnės
> hierarchijos, t.y. track. Dabar gi gaunasi, kad iš 9=Service bandome
> daryti du sublygius 9.1 ir 9.2.

  Čia dabar taip buvo pabandyta, su service=long_distance buvo
„keliama“ klasė iki track lygio, o track=driveway - „nuleidžiama“ iki
service. Bet, kaip jau minėta, toks žymėjimas turi savo minusų, todėl
norisi sudėlioti/sutarti kitaip.

> Man atrodo, kad svarbu, kad keliai būtų jungūs - t.y. matytųsi kaip
> jie prijungti prie bendro tinklo, o ne kabėtų atskiri "ore" pakibę
> segmentai - tą sprendžia hierarchija.

  Teisingai. Ir dabartiniame variante, kai daug kas dar naudoja
OSM-Carto, kur service vizualiai yra „ryškesni“ keliai, tai
atitinkamai daroma prielaida, kad jie yra „geresni/svarbesni“. Todėl
yra pilna vietų, kur iki sodybos ar kokio objekto eina service kelias,
o toliau nuo jo atsišakoja jau track keliai. Tada pagal standartinę
hierarchiją kai kuriuose masteliuose dingsta service, bet dar yra
track ir tada turime „kabančius“ kelius.

> Kad už aukštesnės hierarchijos
> miško kelio prasideda žemesnės hierarchijos asfaltuoti dviguba linija
> pažymėti service keliai, kokios nors didelės poilsio namų teritorijos
> viduje, nematau kažko blogo.

  Poilsio namų teritorija tai tebūnie, o kaip su paprastu kelių metrų
įvažiavimu į kiemą?

> neišsiskirs. Gal net atitiks teisybę, jei gyventojas pasipylė žvyro
> įvažiavę į kiemą, kad pavasarį duobėm neišmuštų. Nemanau, kad reikia
> išradinėti naujus tagus ar keisti dabartinę hierarchiją track=8,
> service=9.

  Aš ir nenoriu keisti, tik noriu akcentuoti ir sutarti, kad būtent
taip ir interpretuojam: track yra aukštesnė hierarchija už service,
nesvarbu, kaip juos vaizduoja OSM-Carto (savo žemėlapiuose mes lengvai
pasitaisom vaizdavimą).More information about the Talk-lt mailing list