[OSM-talk-nl] Nieuwe statistieken

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Fri Jun 1 14:49:58 BST 2007


Martijn van Oosterhout schreef:
> On 6/1/07, Stefan de Konink <skinkie at xs4all.nl> wrote:
>   
>>> Gemeentegrenzen in ESRI-shapefile formaat zijn te downloaden bij het
>>> CBS:
>>> http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/geografische-data/archief/2007/2006-wijk-en-buurtkaart.htm
>>> Helaas zonder herkenningspunten, maar met wijk- en buurtgrenzen.
>>>       
>> Ik vind de licentie van OSM steeds onhandiger worden. We hadden dit
>> stukje Geoinfo eenvoudig kunnen informeren met bronvermelding. Maar de
>> OSM licentie staat dat weer niet toe.
>>     
>
> Tja, je mag data van Google ook niet kopieeren, zo zit de wereld in elkaar.
>
> Overigens, er staat nergens in dat wij afgeleide werken van dat data
> mogen maken, dus zelfs als de bron vermelding kon, zou het nog steeds
> niet mogen...
>
> Met vriendelijke groet,
>   
Martijn, wil je hiermee zeggen dat we ook de statistieken niet kunnen
bepalen op basis van dergelijke data? Of mag dat wel? We bieden het
namelijk niet aan als product toch?
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070601/9ca32e02/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070601/9ca32e02/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list