[OSM-talk-nl] Classificatie van woonwijken

Lambertus osm at na1400.info
Mon Jun 4 13:02:25 BST 2007


Gert Gremmen wrote:
> wat zijn de gebruikelijke classificaties voor
> straten in woonwijken:
> 
> - doorgaand
Er vanuit gaande dat je met 'doorgaand' de toegangs- en ontsluitings 
wegen van wijken bedoeld: tertiary. Anders: motorway, primary, 
secondary, tertiary, unclassified afhankelijk van de wegnummering/status 
zoals je die ook toepast op wegen buiten de bebouwde kom.

> - straat
residential

> - woonerf
residential

Wellicht met aanvulling maxspeed=30 (maar dat geldt ook voor veel 
normale straten in woonwijken tegenwoordig). Wat is eigenlijk het 
verschil tussen een woonerf en straat? Ik weet bijvoorbeeld dat je bij 
het verlaten van een woonerf voorrang moet geven aan het overige 
verkeer, maar verder...
More information about the Talk-nl mailing list