[OSM-talk-nl] Classificatie van woonwijken

Danny Maas dmace99 at gmail.com
Mon Jun 4 13:07:02 BST 2007


On 6/4/07, Lambertus <osm at na1400.info> wrote:
>
> Gert Gremmen wrote:
> > wat zijn de gebruikelijke classificaties voor
> > straten in woonwijken:
> >
> > - doorgaand
> Er vanuit gaande dat je met 'doorgaand' de toegangs- en ontsluitings
> wegen van wijken bedoeld: tertiary. Anders: motorway, primary,
> secondary, tertiary, unclassified afhankelijk van de wegnummering/status
> zoals je die ook toepast op wegen buiten de bebouwde kom.
>
> > - straat
> residential
>
> > - woonerf
> residential
>
> Wellicht met aanvulling maxspeed=30 (maar dat geldt ook voor veel
> normale straten in woonwijken tegenwoordig). Wat is eigenlijk het
> verschil tussen een woonerf en straat? Ik weet bijvoorbeeld dat je bij
> het verlaten van een woonerf voorrang moet geven aan het overige
> verkeer, maar verder...


That's it. En dat je op een woonerf overal spelende kinderen kan tegenkomen,
omdat er meestal een stoep ontbreekt.

Groeten,

             Danny
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070604/a43d3c7c/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list