[OSM-talk-nl] Classificatie van woonwijken

Remco van Zuijlen remcovz at xs4all.nl
Mon Jun 4 13:09:33 BST 2007


On Mon, Jun 04, 2007 at 02:02:25PM +0200, Lambertus wrote:
> Gert Gremmen wrote:
> > wat zijn de gebruikelijke classificaties voor
> > straten in woonwijken:
> > 
> > - doorgaand
> Er vanuit gaande dat je met 'doorgaand' de toegangs- en ontsluitings 
> wegen van wijken bedoeld: tertiary. Anders: motorway, primary, 
> secondary, tertiary, unclassified afhankelijk van de wegnummering/status 
> zoals je die ook toepast op wegen buiten de bebouwde kom.
> 
> > - straat
> residential
> 
> > - woonerf
> residential
> 
> Wellicht met aanvulling maxspeed=30 (maar dat geldt ook voor veel 
> normale straten in woonwijken tegenwoordig). Wat is eigenlijk het 
> verschil tussen een woonerf en straat? Ik weet bijvoorbeeld dat je bij 
> het verlaten van een woonerf voorrang moet geven aan het overige 
> verkeer, maar verder...

zelf tag ik die wegen ook met residential eigenlijk. woonerven hebben
trouwens niet een maxspeed van 30, maar 'stapvoets', wat volgens mij een
stuk langzamer is dan 30 km/u. verder heeft een woonerf aangeduidde
parkeerplaatsen, en drempels aan de op/uitritten. voor de rest is mijn
theorie examen alweer ruim 10 jaar geleden, dus het kan al wat verstoft zijn
in mijn geheugen.

Remco

-- 
Remco van Zuijlen <remco at xs4all.net>

Hi! I'm a .signature virus! copy me into your .signature file to help me spread!

More information about the Talk-nl mailing list