[OSM-talk-nl] GIS Magazine

Martijn van Exel mvexel at gmail.com
Mon Jun 4 16:01:26 BST 2007


Dat lijkt me een uitstekende start.
Met jouw permissie als auteur van dit artikel stuur ik een link naar
deze post aan hem op met het verzoek om te kijken in hoeverre dit als
startpunt kan dienen voor een stukje in GIS-Magazine.

Op 04-06-07 heeft Zoran Kovacevic<zoran at kovacevic.nl> het volgende geschreven:
> Het kortst door de bocht is
> http://www.openstreetmap.nl/archives/14-Van-een-gratis-naar-een-vrij-geoweb.html
>
> Wellicht dat je dat als 'seed' naar 'm kan opsturen en vragen in welke
> richting het uitgebreid/aangevuld dient te worden om het geschikt voor
> publicatie te maken?
>
> Martijn van Exel wrote:
> > GIS-magazine is een van de grotere vakbladen voor professionals in GIS
> > en Geo-ICT. Van de verschillende vakbladen (Geo-Info, VI-Matrix) heeft
> > GIS-magazine de breedste doelgroep en is ook het minst geent op
> > techneuten. In die context zijn ze denkelijk geinteresseerd in een
> > introducerend artikel waarin vragen worden beantwoord als 'wat / wie /
> > waar / waarom is OSM', 'wat is de plaats van dit initiatief in het
> > geo-informatielandschap', 'hoe wordt de informatie verzameld en
> > verwerkt' (op een hoog niveau).
> >
> > Ik denk dat het doel moet zijn om de bekendheid van OSM bij de
> > professionals in het wereldje te vergroten en wat sympathie te kweken,
> > zodat toekomstige verzoeken om samen-/medewerking soepeler kunnen gaan
> > (oh ja, OSM, die ken ik wel).
> >
> > Van www.gismagazine.nl:
> >
> > [quote]
> > GIS-Magazine Inhoudelijk
> > GIS-Magazine informeert over ontwikkelingen op het gebied van
> > ruimtelijke informatie en Geo-ICT in Nederland en Vlaanderen.
> >
> > Waar gaat GIS-Magazine over?
> > Aan de hand van praktijkverhalen, interviews en columns wil
> > GIS-Magazine op een bondige en zakelijke manier laten zien hoe
> > organisaties met behulp van ruimtelijke informatie betere beslissingen
> > kunnen nemen. Daarnaast wil GIS-Magazine concrete handvatten aanreiken
> > hoe Geografische Informatie Systemen (GIS) succesvol geïmplementeerd
> > kunnen worden binnen bedrijven en overheden. Huidige en toekomstige
> > gebruikers zullen zich herkennen in vraagstukken rondom invoering van
> > ruimtelijke informatie of het 'promoten' hiervan binnen de eigen
> > organisatie.
> > [/quote]
> >
> >
> >
> > Op 04-06-07 heeft Zoran Kovacevic<zoran at kovacevic.nl> het volgende geschreven:
> >> Martijn van Exel wrote:
> >>> Ha allen,
> >>>
> >>> Ik kom net van de telefoon met de hoofdredacteur van GIS-Magazine,
> >>> Remco Takken (rtakken at gismagazine.nl). Ik kon niet laten om ook e.e.a.
> >>> te vertellen over OSM. Het lijkt hem leuk om een stukje over OSM te
> >>> laten verschijnen in een volgend nummer! Bij voorkeur kopij door ons
> >>> zelf aan te leveren. Als 'novice' ben ik niet de aangewezen man (m/v)
> >>> voor deze klus, maar het lijkt me een goed idee als iemand 'van de
> >>> afdeling publiciteit' contact met hem zoekt. Ik heb hem gezegd dat ik
> >>> iemand op hem af zou sturen, dus hij wacht een reactie af.
> >>>
> >> Ik ken het blad niet; wat is de doelgroep? In wat voor verhaal is hij
> >> geinteresseerd? Technisch? Visie?
> >>
> >> Groet, Zoran
> >>
> >> P.S.: Goeie actie
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Talk-nl mailing list
> >> Talk-nl at openstreetmap.org
> >> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
> >>
> >
> >
>
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>


-- 
martijn van exel -+- mvexel at gmail.com -+- http://www.handsomedevil.nl/
More information about the Talk-nl mailing list