[OSM-talk-nl] GIS Magazine

Zoran Kovacevic zoran at kovacevic.nl
Mon Jun 4 16:08:39 BST 2007


> Met jouw permissie als auteur van dit artikel stuur ik een link naar
> deze post aan hem op met het verzoek om te kijken in hoeverre dit als
> startpunt kan dienen voor een stukje in GIS-Magazine.

daar staat het voor :)

> Op 04-06-07 heeft Zoran Kovacevic<zoran at kovacevic.nl> het volgende geschreven:
>> Het kortst door de bocht is
>> http://www.openstreetmap.nl/archives/14-Van-een-gratis-naar-een-vrij-geoweb.html
>>
>> Wellicht dat je dat als 'seed' naar 'm kan opsturen en vragen in welke
>> richting het uitgebreid/aangevuld dient te worden om het geschikt voor
>> publicatie te maken?
>>
>> Martijn van Exel wrote:
>>> GIS-magazine is een van de grotere vakbladen voor professionals in GIS
>>> en Geo-ICT. Van de verschillende vakbladen (Geo-Info, VI-Matrix) heeft
>>> GIS-magazine de breedste doelgroep en is ook het minst geent op
>>> techneuten. In die context zijn ze denkelijk geinteresseerd in een
>>> introducerend artikel waarin vragen worden beantwoord als 'wat / wie /
>>> waar / waarom is OSM', 'wat is de plaats van dit initiatief in het
>>> geo-informatielandschap', 'hoe wordt de informatie verzameld en
>>> verwerkt' (op een hoog niveau).
>>>
>>> Ik denk dat het doel moet zijn om de bekendheid van OSM bij de
>>> professionals in het wereldje te vergroten en wat sympathie te kweken,
>>> zodat toekomstige verzoeken om samen-/medewerking soepeler kunnen gaan
>>> (oh ja, OSM, die ken ik wel).
>>>
>>> Van www.gismagazine.nl:
>>>
>>> [quote]
>>> GIS-Magazine Inhoudelijk
>>> GIS-Magazine informeert over ontwikkelingen op het gebied van
>>> ruimtelijke informatie en Geo-ICT in Nederland en Vlaanderen.
>>>
>>> Waar gaat GIS-Magazine over?
>>> Aan de hand van praktijkverhalen, interviews en columns wil
>>> GIS-Magazine op een bondige en zakelijke manier laten zien hoe
>>> organisaties met behulp van ruimtelijke informatie betere beslissingen
>>> kunnen nemen. Daarnaast wil GIS-Magazine concrete handvatten aanreiken
>>> hoe Geografische Informatie Systemen (GIS) succesvol geïmplementeerd
>>> kunnen worden binnen bedrijven en overheden. Huidige en toekomstige
>>> gebruikers zullen zich herkennen in vraagstukken rondom invoering van
>>> ruimtelijke informatie of het 'promoten' hiervan binnen de eigen
>>> organisatie.
>>> [/quote]
>>>
>>>
>>>
>>> Op 04-06-07 heeft Zoran Kovacevic<zoran at kovacevic.nl> het volgende geschreven:
>>>> Martijn van Exel wrote:
>>>>> Ha allen,
>>>>>
>>>>> Ik kom net van de telefoon met de hoofdredacteur van GIS-Magazine,
>>>>> Remco Takken (rtakken at gismagazine.nl). Ik kon niet laten om ook e.e.a.
>>>>> te vertellen over OSM. Het lijkt hem leuk om een stukje over OSM te
>>>>> laten verschijnen in een volgend nummer! Bij voorkeur kopij door ons
>>>>> zelf aan te leveren. Als 'novice' ben ik niet de aangewezen man (m/v)
>>>>> voor deze klus, maar het lijkt me een goed idee als iemand 'van de
>>>>> afdeling publiciteit' contact met hem zoekt. Ik heb hem gezegd dat ik
>>>>> iemand op hem af zou sturen, dus hij wacht een reactie af.
>>>>>
>>>> Ik ken het blad niet; wat is de doelgroep? In wat voor verhaal is hij
>>>> geinteresseerd? Technisch? Visie?
>>>>
>>>> Groet, Zoran
>>>>
>>>> P.S.: Goeie actie
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> Talk-nl mailing list
>>>> Talk-nl at openstreetmap.org
>>>> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>>>>
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-nl mailing list
>> Talk-nl at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>>
> 
> 

More information about the Talk-nl mailing list