[OSM-talk-nl] GIS Magazine

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Mon Jun 4 17:37:45 BST 2007


GIS magazine is met name voor GIS professionals. Het bevat vaak
artikelen over toepassingen in de praktijk, onderzoeken en innovaties op
GIS gebied en alle nieuwtjes omtrent GIS-bedrijven en GIS software. Het
is een Nederlands blad.

Wat betreft die afdeling publiciteit, mag ik, mag ik meehelpen aan een
artikel? please, aaah aah pleeeeaaase?

Zoran Kovacevic schreef:
> Martijn van Exel wrote:
>   
>> Ha allen,
>>
>> Ik kom net van de telefoon met de hoofdredacteur van GIS-Magazine,
>> Remco Takken (rtakken at gismagazine.nl). Ik kon niet laten om ook e.e.a.
>> te vertellen over OSM. Het lijkt hem leuk om een stukje over OSM te
>> laten verschijnen in een volgend nummer! Bij voorkeur kopij door ons
>> zelf aan te leveren. Als 'novice' ben ik niet de aangewezen man (m/v)
>> voor deze klus, maar het lijkt me een goed idee als iemand 'van de
>> afdeling publiciteit' contact met hem zoekt. Ik heb hem gezegd dat ik
>> iemand op hem af zou sturen, dus hij wacht een reactie af.
>>
>>     
>
> Ik ken het blad niet; wat is de doelgroep? In wat voor verhaal is hij 
> geinteresseerd? Technisch? Visie?
>
> Groet, Zoran
>
> P.S.: Goeie actie
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
>   

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070604/c04ef94b/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070604/c04ef94b/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list