[OSM-talk-nl] "Wist je dat de kaart van Nederland zo'n 10% per jaar verandert?"

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Wed Jun 6 10:20:23 BST 2007


In hoger detail (GBKN) is het percentage zelfs nog hoger. En als er geld
mee gemoeid is wordt het nog leuker. In Amsterdam vliegen wekelijks
helicopters over om te kijken of er illegaal dakterrassen worden gemaakt
omdat ze vervolgens 10% van de koopsom kunnen gaan innen voor de
vergunning. Op een huis van 100.000 is dit dus 10000. stel dat ze 1
illegaal dakterrassen per week ontdekken, dan hebben ze die
helicopterkosten al ruimschoots terugverdiend. Jammer alleen dat deze
vluchtfoto's niet worden omgezet in geo-informatie.

Wist je dat de gbkn in een vierjaarlijkse cyclus wordt gevlogen? Dwz.
dat de vliegtuigjes er vier jaar over doen om heel Nederland top-to
bottom foto's te nemen en dat de topdienst (tegenwoordig kadaster) die
dan vervolgens te verwerken tot de grootschalige basiskaart. Als je pech
hebt loopt de GBKN informatie dus 4 jaar achter op de werkelijkheid.

De verandering is niet gelijkmatig, grootstedelijke gebieden hebben een
veel hogere veranderingsfrequentie, terwijl buitengebieden onder de 10%
zitten. Het is een gemiddelde.

Verder is het ook belangrijk te kijken in hoeverre de veranderende data
belangrijk genoeg is om het hoogfrequenter te maken; een digitale kaart
blijft altijd een model van de werkelijkheid. Toen ik nog voor de
brandweer route berekeningen deed hanteerden we een reistijd marge van
+/- 1 minuut. Statistisch tegen de data aankijken maakt dat op de
seconde actuele data absoluut niet noodzakelijk is.Bas schreef:
> Hoi Talk-ers,
>
> N.a.v. Zoran's opmerking "Wist je dat de kaart van Nederland zo'n 10% 
> per jaar verandert?" in zijn publicatie "Van een gratis naar een vrij 
> geoweb" 
> http://www.openstreetmap.nl/archives/14-Van-een-gratis-naar-een-vrij-geoweb.html
> Heb ik deze vraag:
> Is er ook bekend of die 10% verandering, veranderingen zijn van gebieden 
>   die _al_ veel veranderen (die dus al eerder tot een 10% verandering 
> hebben toebehoort), of is de verandering gelijkelijk verdeelt over de 
> 'hele linie'
>
> --
> REBOL/View Viewtop (Distributed Desktop) 
> http://www.rebol.com/docs/desktop.html
>
> R3 Alpha 1 has been released, as promised, June 1, to selected developers.
>
> http://www.rebol.net/r3blogs/0091.html
>
> http://en.wikipedia.org/wiki/Rebol
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
>   


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070606/c89c88cd/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list