[OSM-talk-nl] Luchtfoto's via LNV

Zoran Kovacevic zoran at kovacevic.nl
Tue Jun 19 13:49:16 BST 2007


Henk Hoff wrote:
> Henk Hoff <osm at ...> writes:
> 
>>
>> Ik heb een vraag uitstaan bij het bureau Heffingen 
>> van het ministerie van LNV of we hun luchtfoto's mogen gebruiken.
>>
> 
> Heb zonet een reactie gehad over de foto's van LNV. De foto's mogen niet worden 
> vrijgegeven, zo is contractueel bepaald met de leverancier van de foto's. 
> Tsja...
> 
> Eerst maar even horen of Assen haar luchtfoto's wil vrijgeven. Ze hebben het 
> per slot van rekening ook aan Google gegeven. Dus ... waarom niet aan OSM?

Omdat Google ze beschikbaar stelt volgens een licentie die hergebruik 
niet toestaat. OSM vrijgeven betekent VRIJgeven :)

Heb je in ieder geval munitie voor een motie ...
More information about the Talk-nl mailing list