[OSM-talk-nl] Luchtfoto's via LNV

Danny Maas dmace99 at gmail.com
Tue Jun 19 13:52:14 BST 2007


On 6/19/07, Zoran Kovacevic <zoran at kovacevic.nl> wrote:
>
> Henk Hoff wrote:
> > Henk Hoff <osm at ...> writes:
> >
> >>
> >> Ik heb een vraag uitstaan bij het bureau Heffingen
> >> van het ministerie van LNV of we hun luchtfoto's mogen gebruiken.
> >>
> >
> > Heb zonet een reactie gehad over de foto's van LNV. De foto's mogen niet
> worden
> > vrijgegeven, zo is contractueel bepaald met de leverancier van de
> foto's.
> > Tsja...
> >
> > Eerst maar even horen of Assen haar luchtfoto's wil vrijgeven. Ze hebben
> het
> > per slot van rekening ook aan Google gegeven. Dus ... waarom niet aan
> OSM?
>
> Omdat Google ze beschikbaar stelt volgens een licentie die hergebruik
> niet toestaat. OSM vrijgeven betekent VRIJgeven :)


Hee, we willen ze niet vrijgeven, alleen gebruiken on data te maken, en die
vrij te geven.

Groeten,

           Danny
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070619/dbfac849/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list