[OSM-talk-nl] Statistieken

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Tue Jun 26 10:34:04 BST 2007


Even een korte vraag wat betreft de statistieken voor het in kaart
gebrachte deel van Nederland. Ik zou dit graag als vast onderdeel van de
wiki zien. Is het mogelijk dat we weer een statistieken run draaien en
dat ik die dan in de wiki kan plaatsen?
-- 


	

Milo van der Linden
mlinden at zeelandnet.nl <mailto:mlinden at zeelandnet.nl>
milovanderlinden at gmail.com <mailto:milovanderlinden at gmail.com>
milo at 3dsite.nl <mailto:milo at 3dsite.nl>
http://www.3dsite.nl

	  	

De informatie in dit bericht reflecteerd mijn persoonlijke mening en
niet die van een bedrijf of instantie. Aan de informatie kunnen geen
rechten worden ontleend. Indien dit bericht onderdeel is van een forum,
mailing-list of community dan gelden automatisch de bijbehorende
voorwaarden.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070626/bb2dcefc/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070626/bb2dcefc/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list