[OSM-talk-nl] Versnipperde kaart

Ante Wessels ante at ffii.org
Fri May 4 13:21:24 BST 2007


Ik ben een tijdje met andere dingen bezig geweest, maar voor zover ik zie 
klopt onderstaande nog steeds. Feedback welkom, en dan maar eens op de blog 
zetten. Ook relevant ivm komende politieke discussie.

===

Versnipperde kaart

Steeds meer mensen hebben een gps, steeds meer clubjes zijn bezig een 
wegenkaart te maken. Een zeer geslaagd project is de fietsplanner van de 
fietsersbond. Gesubsidieerd door de provincie, met hulp van vrijwilligers, is 
er al een werkende fietsplanner van de provincie Utrecht gemaakt. [1] Omdat 
de fietsersbond in opdracht van de provincie werkt, kan zij gebruik maken van 
kaarten waar de provincie licentie op heeft. Op effectieve wijze boekt de 
fietsersbond resultaten.

Toch is er ook sprake van een gemiste kans. De gegevens van de fietsersbond 
zijn alleen door de fietsersbond te gebruiken, voor die ene doelstelling. 
Andere kaarten- en softwaremakers moeten weer bij nul beginnen. Als andere 
provincies bedragen beschikbaar stellen in de orde van grote van het bedrag 
dat Utrecht toekende, zal er uiteindelijk mogelijk een miljoen uitgegeven 
zijn. Al dat geld, al die inspanning van vrijwilligers, levert gegevens op 
die beperkt bruikbaar zijn. 

De overheid wil open source en open standaarden bevorderen. Het Nationaal 
Wegen Bestand zal in 2009 volledig openbaar worden. In de tussentijd wordt de 
productie van gesloten gegevens gesubsidieerd...

Met een betere coordinatie kunnen inspanningen van vrijwilligers gekoppeld 
worden (door openheid van gegevens) en krijgt subsidie een multiplier effect 
(door de herbruikbaarheid). Als alle clubjes die bezig zijn van elkaars 
gegevens gebruik kunnen maken kunnen er snel kaarten ontwikkeld worden die 
voor een veelheid van toepassingen bruikbaar zijn. In plaats van dat iedereen 
weer bij nul moet beginnen. Dat is wat de overheid zou moeten stimuleren.

[1] http://www.fietsersbond.nl/urlsearchresults.asp?itemnumber=1vriendelijke groet,
cordialmente,

Ante
More information about the Talk-nl mailing list