[OSM-talk-nl] Base Server URL

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Mon May 14 15:01:49 BST 2007


Hallo allemaal,

Ik ben begonnen met mappen in Zeeland. Heb een redelijke set GPS tracks
ingevoegd en wil deze nu met JOSM bewerken.

Bij het up en downloaden geeft hij echter steeds foutmeldingen:

Bij downloaden: File Not found:
http://www.openstreetmap.org/api/0.3/map?bbox=

Het lijkt me dat mijn base URL niet goed staat, want mijn e-mail adres
en password werken wel bij de online editor..

Wat doe ik verkeerd?

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070514/f9842b0d/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list