[OSM-talk-nl] Nederlandse WMS Server! Nieuwe Kaart van Nederland

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Mon May 14 16:52:02 BST 2007


Hallo Allemaal,

Ik zat me gek te prakizeren hoe ik in JOSM wat meer duidelijkheid kon
krijgen over de omgeving. Het antwoord was WMS. Ik heb zelf intern een
WMS server draaien, maar deze bevat copyrighted data... jammer dus.
Werkt in principe wel, maar ik wil dit netjes doen.

Dus, ben ik gaan zoeken op internet. Ik kwam langs de nieuwe kaart van
Nederland en wat denk je? Die hebben een wms-server draaien! Lees de
voorwaarden onder http://www.nieuwekaart.nl

Ik denk dat we deze data mogen gebruiken ter ondersteuning van het
opbouwen van OSM.


De WMS server werkt prima in mijn OpenSource GIS QuantumGIS (effe
googlen) Dus ik dacht, wie weet kan ie ook in JOSM.
Nou, in principe kan het. Als je in je preferences bestand van JOSM de
volgende WMS url toevoegd:

wmsplugin.url.3.name=Nieuwe Kaart
wmsplugin.url.3.url=http://webservice.nieuwekaart.nl/cgi-bin/nkn?request=getmap&version=1.1.0&Layers=nk_water,nk_groen,nk_landbouw,nk_recreatie,nk_voorziening,nk_gemengd,nk_wonen,nk_verkeer,nk_lijn,nk_plan

Dan zou het moeten werken. Echter...... de data wordt aangeboden in het
Nederlandse stelsel epsg:28992. JOSM draait op EPSG:4326. 

Als je kijkt op de site onder Interactieve kaart -> OpenGis, dan staat
daar dat in principe ook WGS84 wordt ondersteunt. Ik denk echter dat in
de WMS Server de boundaries niet zijn gekoppeld aan deze projectie en ga
daarom contact zoeken met nieuwekaart.nl

Wordt vervolgd!

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070514/c578e045/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070514/c578e045/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list