[OSM-talk-nl] Sum: JOSM vraag, kleur per layer

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Mon May 14 16:54:13 BST 2007


(Ik sla mijzelf nu voor mijn kop van domheid.....)

Sorry!

Toch bedankt voor het antwoorden!


>
> Je kan de kleuren van de GPS tracks veranderen, ik geloof
> rechtsclicken, of zoiets...
>
> Met vriendelijke groet,


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070514/b20b51e2/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list