[OSM-talk-nl] opzet discussie bijeenkomst rotterdam

Ante Wessels ante at ffii.org
Tue May 15 09:56:02 BST 2007


On Sunday 13 May 2007 10:25, Frans Vermeer wrote:
> hoi
>
> Ik probeer de discussie zaterdag in Rotterdam te organiseren.
> Willen jullie meedenken. Het is niet mijn bedoeling om al antwoorden te
> hebben. vragen zijn nu eenmaal goed voor de discussie terwijl
> antwoorden de discussie dichtslaat.

In 2009 komt het Nationaal Wegen Bestand beschikbaar. Inzage nu kan al helpen 
om zaken zo op te zetten dat het straks geintegreerd kan worden?
http://www.openstreetmap.nl/archives/10-Nationaal-Wegen-Bestand-vrij-in-2009.html

Provincies subsidieeren de creatie van gesloten gegevens (fietsplanner). Is 
dit wel in lijn met het streven naar open source en open standaarden?
http://www.openstreetmap.nl/archives/20-Versnipperde-kaart.html

Sommige steden hebben luchtfoto's beschikbaar gesteld aan Google Earth. Waarom 
alleen aan Google Earth? Is dit concurrentievervalsend? 

Als een krant met behulp van de Wet Openbaarheid van Bestuur een document 
achterhaald, publiceert die krant dat ook. De overheid doet geen beroep op 
het auteursrecht om publicatie te voorkomen. Kan met de WOB achterhaalde 
geodata ook gepubliceerd worden? Indien inzage kan, maar herpublicatie niet, 
hoe te garanderen dat iedere burger over de informatie kan beschikken?

vriendelijke groet,
cordialmente,

Ante
More information about the Talk-nl mailing list