[OSM-talk-nl] opzet discussie bijeenkomst rotterdam

Stefan de Konink skinkie at xs4all.nl
Tue May 15 13:19:14 BST 2007


On Tue, 15 May 2007, Ante Wessels wrote:

> On Sunday 13 May 2007 10:25, Frans Vermeer wrote:
> > hoi
> >
> > Ik probeer de discussie zaterdag in Rotterdam te organiseren.
> > Willen jullie meedenken. Het is niet mijn bedoeling om al antwoorden te
> > hebben. vragen zijn nu eenmaal goed voor de discussie terwijl
> > antwoorden de discussie dichtslaat.
>
> Sommige steden hebben luchtfoto's beschikbaar gesteld aan Google Earth. Waarom
> alleen aan Google Earth? Is dit concurrentievervalsend?

Indien het eigen bestanden zijn is dat het niet, zeker als er in
GoogleEarth wordt gewerkt.


> Als een krant met behulp van de Wet Openbaarheid van Bestuur een document
> achterhaald, publiceert die krant dat ook. De overheid doet geen beroep op
> het auteursrecht om publicatie te voorkomen. Kan met de WOB achterhaalde
> geodata ook gepubliceerd worden? Indien inzage kan, maar herpublicatie niet,
> hoe te garanderen dat iedere burger over de informatie kan beschikken?

WOB aanvragen met recht op hergebruik. Dat hergebruik wordt nu voorkomen.
Het wegenbestand valt nu zeker *voor persoonlijk gebruik* te wobben :)Stefan

More information about the Talk-nl mailing list