[OSM-talk-nl] vb.net mapping en routing, wie doet er mee?

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Wed May 16 16:20:43 BST 2007


Hallo allemaal!

Zijn er binnen de openstreetmappers vb.net, C++ of C# programmeurs die
open source producten rondom OSM met mij op willen zetten?

Ik ben bezig met een converter van OSM dataformaat naar ESRI shape. Zit
"as we speak" een xml parser te schrijven die OSM naar ESRI shape file
zet en vice versa. Het maken van een shape file voor gebruik in mijn GIS
is al gelukt. Bij het opstellen van OSM vanuit een shape krijg je te
maken met de unieke id perikelen van OSM, wie denkt er met me mee hoe ik
dit het beste kan oplossen?

Waar ik naar toe wil is dat het mogelijk wordt vanuit een open source
GIS pakketje (zoals QuantumGIS http://qgis.org/ of MapWindow GIS
www.mapwindow.com) de data te gebruiken uit en om te zetten naar OSM.

Waarom ik dit wil?

Ik werk dagelijks met sattelietfoto's en GIS data die netjes commercieel
is aangeschaft. Hierbij heb ik dan ook het recht om afgeleide producten
te maken. Deze afgeleide producten wil ik wanneer het wegen en straten
betreft met liefde afstaan aan OSM. Converteren dus en aanbieden!

Een van de eerste producten die ik in OSM wil schieten zijn de wegen op
Aruba, dit eiland wordt door navteq en teleatlas als commercieel
oninteressant gezien. Maar ik wil er met een navigatieproduct over
kunnen rijden!

Ik wil de OSM data toetsen aan een navigatie component voor .net die ik
heb. Deze component is commercieel, maar een testversie kan worden
gedownload van www.routeware.dk. 

Dit houdt in dat de OSM data naar binaire nodes - route lijsten wordt
getransformeerd waardoor deze component vervolgens allerlei routerings
vraagstukken kan uitvoeren. Je begrijpt dat hiervoor de connectiviteit
belangrijk is, daarom maak ik me ook druk om eerst het Nederlandse
snelwegen-net in kaart te brengen zodat je in ieder geval het hele land
door kan routeren. Het algoritme voor deze conversie heb ik al, nu nog
bouwen.

Een aantal parameters die essentieel zijn voor goed routeren zijn:
- rijrichting
- (gemiddelde) rijsnelheid op een segment
- wegklasse
- een stabiele vork-structuur, geen wegen eilanden.

De navigatie component heeft ook een toetsings-mechanisme waarmee kan
worden gecontroleerd op Cul-de-Sac, mis-connected nodes etc.

Uiteindelijk hoop ik dat het er van gaat komen dat we naast tomtom en zo
ook een OSM navigatie product kunnen maken. Is er misschien interesse in
iets dergelijks?

Resumerend zoek ik open source programmeer mensen die met mij werken aan:
- OSM converters (van GIS naar OSM en vice versa)
- MapWindow GIS OSM plugin (http://www.mapwindow.com/)
- Desktop routerings product (misschien een routerings-plugin voor
mapwindow?)
- PDA routerings productGroet,

Milo van der Linden

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070516/6704e6af/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list