[OSM-talk-nl] Segmenten die meervoudig voorkomen in een en dezelfde way

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Wed May 16 18:04:05 BST 2007


Hallo,

Mijn XML parser hapert op het volgende:

Tijdens het genereren van een "in memory" ways collectie krijg ik een
exception error omdat een seg id 2x voorkomt voor die betreffende way....

Is dit een foutje in mij osm-bestand? Of mag dit echt, mag een way 2x
hetzelfde segment passeren?

Ik heb natuurlijk eerst over de engelstalige wiki rond-gesurfd, maar kan
hier niets over vinden.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070516/4b9ce510/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list