[OSM-talk-nl] follow-up discussie-avond: wat kan politiek voor ons doen? --> wat hebben we nodig?

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Sun May 20 12:10:26 BST 2007


Zoran Kovacevic schreef:
> Hola,
>
> N.a.v. de discussie-avond hebben we afgesproken dat we een lijstje 
> wensen en problemen zouden overhandigen met door ons benodigde data. 
> Vervolgens gooien we dat over de schutting naar de gisteren aanwezige 
> politici, zodat zij kunnen kijken of en wat ze er aan kunnen doen. Focus 
> vooralsnog Rotterdam, maar later te verbreden.
>
> Anders gezegd: maak het maar 'ns concreet wat er niet mag!
>
> Gisteren genoemde data:
>
> - Luchtfoto's
> We kunnen een cd-box aanschaffen a EUR 100 bij Havenbedrijf.
> Doel: inladen in editor, wegen overtrekken.
> Probleem: afgeleid werk. check voorwaarden.
>
> - Metro/bushaltes:
> Doel: handig hoor
> Probleem: nog niet gevraagd. vragen.
>
> - Wegenbestand:
> Doel: :)
> Probleem: heeft R'dam daar een eigen instantie voor? mogen we het als CC 
> in OSM zetten (nee)? of moeten we overtrekken (afgeleid werk)?
>   
Ik heb contact met de geo-informatie afdeling bij de gemeente Rotterdam
en ook bij de brandweer. Als iemand mij kan helpen om in een goede tekst
de wens heel duidelijk aan te bieden, dan weet ik de juiste mensen te
vinden. Sowieso lijkt het me goed een soort "promo-flyer" te ontwerpen
waarmee we gegevens-eigenaren kunnen interesseren om ons te helpen?

> Voor iedere dataset moeten we duidelijk een vraag gesteld hebben aan de 
> daarvoor verantwoordelijke ambtenaar. Met de eventuele afwijzing kunnen 
> naar de politici.
>
> TODO:
> - lijst uitbreiden
> - items uitwerken (bellen, uitzoeken, etc.)
>
> Voor de volledigheid: vele handen maken licht werk. Mocht je niet in 
> Rotterdam willen of kunnen navragen: je eigen gemeente is ook 
> interessant. Van gemeenten die Google aanleveren weten we in ieder geval 
> dat ze de data hapklaar hebben. Nu nog een uitspraak over de rechten 
> zien te krijgen. Als je contact zoekt: wees geen zure open 
> source/content/data zealot :)
>
> Groet, Zoran
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
>   


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070520/ce9af7b2/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list