[OSM-talk-nl] Bulk upload naar OSM

Richard van der Weerd richard at mobile-science.nl
Mon May 21 22:23:58 BST 2007


Hi Guys,


Het conversieprogje is klaar en daarom heb ik zojuist via JOSM een aantal
dorpen ten oosten van Assen ter test geuppt.

Deze dorpen hebben geen verbindingen met de bestaande wegen op de OSM-kaart.
Hierdoor kan het eventueel ook weer simpel verwijderd worden.

Graag zou ik jullie commentaar over kwaliteit etc willen geven. Zoals die
dorpjes zijn gemapt, zo zal ook Assen er ongeveer uit te komen zien
(uitdaging zit nog in het aansluiten op de bestaande wegen.

Verder heb ik aan elke way een aantal tags gehangen, (ook graag jullie
terugkoppeling):

Mijn progje		OSM
Country		is_in
City			place_name
Postalcode		postal_code
MaxSpeed		max_speed
Streetname		name
Unpaved		surface=unpaved
Oneway		oneway=true   of   oneway=-1 (als richting afwijkt van pijlrichting)

Klopt dit?

Ik heb nog een vraag over huisnummers. Ik heb daar al diverse discussies
overgezien, maar ik haal er nog geen eens luidend antwoord uit. Ik heb voor
een groot aantal straten nog huisnummers in mijn prog vastgelegd. Hoe leg ik
die in OSM vast? Zou sneu zijn als dat nog verloren gaat.

Per way (tussen twee kruispunten) hou ik bij wat de start en eind-nummers
aan zowel linker- als rechterkant van de weg is.
Tevens een indicatie hoe de nummering is, even en oneven gescheiden, even en
oneven aan beide kanten etc.

To be continued....

Met vriendelijke groet,

Richard van der Weerd

More information about the Talk-nl mailing list