[OSM-talk-nl] Adresnummering

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Tue May 22 08:49:18 BST 2007


Ik weet uit ervaring met mapinfo dat huisnummers op de volgende manier
ingegeven correct worden gebruikt voor interpolatie van de huisnummers
langs een segment:

fromleft
toleft
fromright
toright

op deze manier heb je van begin en eind nodes van een segment in relatie
tot de tekenrichting de huisnummering aan beide zijden van een straat.

Interpretatie werk dan als volgt:

- geen vermelding op een van de elementen aan een zijde: segment heeft
maar één huisnummer aan die zijde
- geen vermelding op beide elementen aan een zijde, segment heeft geen
huisnummers aan die zijde
- vermelding fromleft 1, toleft 5 en fromright 2 toright 6; even nummers
aan linker zijde, onevennummers aan rechter zijde

etc.

Is het een idee om een soortgelijke huisnummer methodiek aan te bieden
aan openstreetmap? Dit is namelijk de basis van Geocoderen...

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070522/8a3d2f0d/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list