[OSM-talk-nl] Adresnummering

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Tue May 22 19:45:34 BST 2007


Met kleine nummerreeksen gaat dit goed, maar hoe moet het als er een
flat staat met 100 huisnummers op een segmentbreedte van 50m?
Tevens vang je met reeksen nog een probleem af, nu is het zo dat als je
b.v. met Tomtom naar een niet bestaand huisnummer wil rijden, dit gewoon
niet kan. huisnummer bestaat niet, zit niet in een reeks, basta.

Als je een reeks aanduiding gebruikt en huisnummer 2 ontbreekt, dan kun
je er toch fictief naar toe rijden.

Op Aruba is er een heel ander probleem, daar hebben ze geen opeenlopende
huisnummering... nummers zijn er gewoon willekeurig tussen gestampt
waardoor je ook dit soort volgordes kunt hebben:

1, 23, 5, 4, 16, 8

Spannend hé?
Richard van der Weerd schreef:
> Zo heb ik het nu ook georganiseerd, maar dan nog met de toevoeging in een
> apart veld (tag) om aan te geven dat even en oneven gescheiden dan wel door
> elkaar heen lopen (aan een zijde 1 to 5: 1, 2, 3, 4, 5).
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: talk-nl-bounces at openstreetmap.org
> [mailto:talk-nl-bounces at openstreetmap.org]Namens Milo van der Linden
> Verzonden: dinsdag 22 mei 2007 9:49
> Aan: OpenStreetMap NL discussion list
> Onderwerp: [OSM-talk-nl] Adresnummering
>
>
> Ik weet uit ervaring met mapinfo dat huisnummers op de volgende manier
> ingegeven correct worden gebruikt voor interpolatie van de huisnummers
> langs een segment:
>
> fromleft
> toleft
> fromright
> toright
>
> op deze manier heb je van begin en eind nodes van een segment in relatie
> tot de tekenrichting de huisnummering aan beide zijden van een straat.
>
> Interpretatie werk dan als volgt:
>
> - geen vermelding op een van de elementen aan een zijde: segment heeft
> maar één huisnummer aan die zijde
> - geen vermelding op beide elementen aan een zijde, segment heeft geen
> huisnummers aan die zijde
> - vermelding fromleft 1, toleft 5 en fromright 2 toright 6; even nummers
> aan linker zijde, onevennummers aan rechter zijde
>
> etc.
>
> Is het een idee om een soortgelijke huisnummer methodiek aan te bieden
> aan openstreetmap? Dit is namelijk de basis van Geocoderen...
>
>
>
>   


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070522/2703f4c2/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list