[OSM-talk-nl] Adresnummering

Richard van der Weerd richard at mobile-science.nl
Tue May 22 19:54:31 BST 2007


Ik heb ook al beperkingen met deze oplossing gezien: doodlopend zijstraatje,
bij voorbeeld aan even zijde van de hoofdstraat, aan de ene zijde van deze
doodlopende straat loopt de even nummering op, terwijl de nummering aan het
einde van de straat 'omkeert' en weer afloopt:

|  |
|  |20  18  16  14
|  +----------------+
|          |
|  +----------------+
|  | 4  6  8  10 12
|  |
|  | 2


Dit zou opgelost kunnen worden met:
> housenr_fromleft
> housenr_toleft
> housenr_fromright
> housenr_toright
> housenr_structure

Voor housenr_structure kunnen dan de volgende waarden optreden
odd_and_even_at_both_sides
odd_and_even_at_differentsides
even_at_both_sides
odd_at_both_sides

Zijn alle tags weggelaten, dan is er geen huisnummer in de betreffende way.


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: talk-nl-bounces at openstreetmap.org
[mailto:talk-nl-bounces at openstreetmap.org]Namens Martijn van Oosterhout
Verzonden: dinsdag 22 mei 2007 11:18
Aan: mlinden at zeelandnet.nl; OpenStreetMap NL discussion list
Onderwerp: Re: [OSM-talk-nl] Adresnummering


On 5/22/07, Milo van der Linden <mlinden at zeelandnet.nl> wrote:
> Ik weet uit ervaring met mapinfo dat huisnummers op de volgende manier
> ingegeven correct worden gebruikt voor interpolatie van de huisnummers
> langs een segment:
>
> fromleft
> toleft
> fromright
> toright
>
> op deze manier heb je van begin en eind nodes van een segment in relatie
> tot de tekenrichting de huisnummering aan beide zijden van een straat.

Ik vind het goed, er zijn alleen anderen die denken dat het niet
flexibel genoeg is. Heb je gehoord van "first-mover advantage"? Als je
aangeeft dat er een heel stad gedaan is zo, dan heb je een goed kans
dat iedereen je gewoon volgt...

Met vriendelijke groet,
--
Martijn van Oosterhout <kleptog at gmail.com> http://svana.org/kleptog/

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl at openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl

More information about the Talk-nl mailing list